donderdag 2 juni 2011

WEG!

'Het gaat', schrijft Veldhuijzen, (staatssecretaris van Volksgezondheid) 'om mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, ouderen met somatische of psychogeriatrische problematiek, volwassenen met psychiatrische problematiek en om jeugdigen met psychiatrische problematiek in combinatie met opvoed- en opgroeiproblemen.' Dat schrijft de Volkskrant onder de kop: Zorgvergoeding weg voor 300.000 mensen. Ik schreef daar een paar dagen geleden al over (PGB).

Die 300.000 mensen kunnen nu kiezen: óf verblijf in een instelling voor gehandicapten, een verpleeghuis of verzorgingshuis, óf aankloppen bij de gemeente. De gemeenten krijgen een budget dat 'in overeenstemming is met de taakuitbreiding'. De ervaring leert dat wanneer de landelijke overheid een taak overdoet aan provincies of gemeenten, die daarvoor altijd beduidend minder geld krijgen dan de landelijke overheid daar voorheen zelf aan besteedde. (Anders is het geen bezuiniging, toch?) De gemeenten mogen zelf bepalen hoe zij zorg verlenen. Dat betekent ook dat je in de ene gemeente heel andere, misschien meer of minder, hulp kan krijgen dan in de andere. De ene gemeente kan bijvoorbeeld heel andere ideeën over mantelzorg hebben dan de andere. Een ander risico is dat een gemeente het geld dat zij voor deze hulp ontvangt aan heel andere dingen besteedt, bijvoorbeeld om de begroting 'rond' te krijgen. Het geld wordt namelijk niet 'geoormerkt'. Met de Wet Voorzieningen Gehandicapten is daarmee destijds ruime ervaring opgedaan. Nog een risico: kleine gemeenten hebben vaak onvoldoende deskundig personeel in dienst om deze toch vaak ingewikkelde hulpverlening adequaat uit te voeren.

In het NOS-journaal werd als voorbeeld genoemd dat het PGB o.a. gebruikt werd om de buurman een vergoeding te geven omdat hij je met de auto ergens heen bracht. Misschien is die buurman wel zo aardig om zijn tijd aan jou te besteden, maar heeft hij het zelf ook niet zo breed. Nu kan hij het niet meer doen en moet je het gespecialiseerd (gehandicapten)vervoer inschakelen. Dat zou wel eens duurder kunnen zijn dan de buurman, die alleen de benzinekosten rekent.

In hetzelfde NOS-journaal hoorde ik dat de regering de hele operatie een 'kwaliteitsimpuls' noemt. Lees '1984' van George Orwell nog eens na. Die introduceerde de woorden 'doublethink' en 'newspeak'. Daaruit is 'doublespeak' ontstaan.
x