dinsdag 30 juni 2015

PROTEST

Mevrouw Rhianna Gralike uit Dronten is penningmeester van de rooms-katholieke Norbertusparochie, die plaatsen als Dronten, Lelystad en Elburg in Flevoland en Gelderland omspant.In Trouw las ik dat het niet geheel uit te sluiten valt dat zij binnenkort haar functie van penningmeester verliest. Doet ze het zo slecht als penninmeester? Nee hoor. Gralike verwacht binnenkort een brief van aartsbisschop Wim Eijk op de mat te krijgen waarin de bisschop meldt het een probleem te vinden dat ze transgender is. (Gralike was eerst man, maar is nu formeel vrouw.)

Als een willekeurige, ietwat fundamentalistische moslim zegt er probleem mee te hebben dat er afbeeldingen van de profeet gemaakt en gepubliceerd worden, krijgt hij de kritiek van (minimaal) half Nederland over zich heen. Wim Eijk is geen willekeurige rooms-katholiek. Hij is aartsbisschop van Utrecht en daarmee hoofd van de Nederlandse kerkprovincie. Hij is ook nog eens kardinaal, een 'prins der kerk'. Dat hij problemen heeft met transgenders zegt vooral iets over zijn ideeënwereld. Het is volstrekt verwerpelijk dat hij zijn ideeën, zijn "probleem" hanteert om in te grijpen in het persoonlijk leven van een van de schapen in wat zijn kudde geacht wordt te zijn.


maandag 29 juni 2015

HAPJE

Wanneer je door Amsterdam wandelt, fietst of rijdt en je hebt plotseling trek in een hapje van 't een of ander, dan hoef je in het algemeen niet lang te zoeken. Als er geen patatzaak, haringkar, broodjeszaak of shoarmatent in de buurt is, is er wel een café waar je een tosti kunt krijgen. Maar kennelijk zijn er nog niet genoeg locaties waar je iets te eten kunt aanschaffen, want, lees ik in Het PAROOL, er zijn 24 locaties aangewezen waar een 'foodtruck' (Een soort Rollende Keuken) mag staan. De gemeente stelt twee eisen: ze mogen niet alleen maar patat en hotdogs verkopen en ze moeten elke dag rouleren.

De krant beschrijft vijf van die foodtrucs. Drie ervan zullen o.a. bij het Vondelpark komen te staan. Waarom juist daar? In het Vondelpark zelf zijn al vier gelegenheden waar je iets te eten en drinken kunt aanschaffen, waaronder een compleet restaurant. Wat is de toegevoegde waarde van die foodtrucs?

Die 24 locaties zijn verspreid over Amsterdam, maar in Noord is er geen. Zal ik die missen? Dacht het niet. In het winkelcentrum dat ik dagelijks bezoek bevinden zich twee patatzaken, twee haringkarren, twee shoarmatenten, diverse café's en restaurants, waaronder La Place van V&D en dat van de Hema. Bij AH en Jumbo kun je ook kant en klare sandwiches aanschaffen. Bij Bakker Bart en Vinny's Bakery verkopen ze ook belegde broodjes. Ook nog een foodtruc zou wat overbodig zijn. Maar misschien gaan ze het 'hip' vinden.


zondag 28 juni 2015

VEREEENVOUDIGEN

Het Nederlands belastingstelsel moet veel eenvoudiger. Daarop zijn de plannen van het kabinet gericht Gaat dat lukken? Vergeet het maar!

Als VVD en PvdA hun plannen (ook) door de Eerste Kamer willen halen hebben ze de steun nodig van minimaal D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP. Dat zijn vier partijen met ieder hun eigen hobby's, voorkeuren, wensen. Die leiden tot even zoveel uitzonderingen op  algemene regels en toeslagen om bepaalde groepen tegemoet te komen, kortom gelijksoortige complicaties als die welke het huidige stelsel zo ingewikkeld en onoverzichtelijk maken.

Als de nieuwe wetgeving eenmaal in het Staatsblad verschijnt zijn alle huidige problemen eruit. Ze zijn dan vervangen door, waarschijnlijk even veel, nieuwe problemen. Is het niet handiger de bestaande complicaties gewoon te handhaven? Die kennen we tenminste. Laat ons vooral niet kwaadwillenden in de gelegenheid stellen eerst nog een tijdje misbruik te maken van de nieuwe complicaties.

zaterdag 27 juni 2015

KUNST

Driedagen lang wandelde hij rond in hartje Amsterdam. In eerste instantie wilde de gevierde Japanse kunstenaar Taturo Atzu 'iets' doen met de buitenurinoirs op de Wallen. Of met de voor hem zo bijzondere grachten. Maar uiteindelijk koos hij toch voor het meest ambitieuze kunstproject: de bouw van een groot panoramaterras op de Oude kerk. Aldus de Volkskrant. Tegenstanders vrezen dat het kunstproject (...) schade toebrengt aan het historische gebouw. Zo gaat het er dan uitzien:
Dat platform ligt dus boven op de kerk en voor de prijs van € 10,00 mag je het betreden en de Walletjes van boven bekijken.

Van beneden af zal het er zo uitzien:
Is dat een artistieke verrijking van het centrum van Amsterdam?

Je moet natuurlijk wel kunstenaar zijn, miscchien wel een 'gevierd kunstenaar' om al na drie dagen rondwandelen te weten wat je moet doen om het centrum van Amsterdam in aristieke zin op te leuken. Ik vraag me echter wel af: heeft het centrum van Amsterdam het echt nodig dat we er een Japanner heen halen om het nog mooier, interessanter, kunstzinniger te maken?

De Oude Kerk is het oudste gebouw van Amsterdam. De mensen die het bouwden wilden, denk ik, niet veel meer dan een plaats voor hun erediensten. Tegenwoordig noemen we het (bouw)kunst. Ik geef direct toe dat ik absoluut geen kennis heb van moderne kunst. Het mag van mij best abstract zijn. Ik zou liever een Mondriaan dan een Jan Steen aan mijn muur willen hebben. Maar ze moeten mij niet willen wijsmaken dat dat platform op de Oude Kerk 'kunst' is, omdat het nu eenmaal bedacht is door een Japanner die door de gezamenlijke kunstcritici tot 'gevierd kunstenaar' is uitgeroepen. Rot even mooi op! Het is een belediging voor iedereen die de Oude Kerk een sieraad voor (het centrum van) Amsterdan vindt.

vrijdag 26 juni 2015

VERMINDEREN

Gisteren zag ik 'Jinek' weer eens. En niemand minder dan Peter R. de Vries was een van de gasten. Peter vond het vreselijk dat er zo veel fout was gegaan in die zaak rond de moordenaar van Els Borst. Wat de politie allemaal had laten liggen! Ja, vind je 't gek?

Onze regering heeft er alles aan gedaan om ons land er weer bovenop te helpen. Ze heeft woest bezuinigd. Een van de belangrijkste bezuinigingen is altijd het aantal ambtenaren te verminderen. Politiemensen zijn ook ambtenaren. Ik neem dus aan, dat er ook gesneden is in het aantal politiemensen. Met minder mensen kun je niet hetzelfde doen als je deed vóór de vermindering. Dan gaan er dingen fout. Daar gaat de Tweede Kamer over debatteren met een minister en/of staatssecretaris. Die heeft er spijt van en gaat de geëigende maatregelen nemen. Tot de economie weer voorrang krijgt en de overheid weer een srukje kleiner moet worden.

donderdag 25 juni 2015

MONUMENTAALEen van de aardigste kenmerken van (het centrum van) Amsterdam is volgens mij dat er zo veel openbare toiletten zijn (voor mannen tenminste). Hierboven zie je degene die op de Prinsengracht staat, vlakbij de Leidsestraat.

Ik durf er vergif op in te nemen dat over een paar jaar deze 'krul' verdwenen zal zijn. Aan dit deel van de Prinsengracht staat namelijk het voormalige Paleis van Justitie. Dat staat op de nominatie te worden omgetoverd tot het zovelste vijfsterrenhotel van Amsterdam, schrijft de Volkskrant. We moeten immers voldoende overnachtingsplekken hebben voor die nieuwe poenig rijken uit Rusland en China. Grote monumentale panden in de binnenstad werden aangewezen voor het topsegment. Hotels waar een overnachting in de simpelste kamer ruim 400 euro kost en het restaurant direct met stip binnenkomt in de lijst van Michelin.

Je kan het die rijke toeristen toch niet aandoen, dat ze bij het verlaten van het hotel tegen een voorziening aanlopen, waar ook de eerste de beste gewone Amsterdammer een plasje komt doen?

Het PAROOL schrijft overigen: Gemeente ziet niets in plannen voor luxehotel Paleis van Justitie. Ik moet nog zien dat de gemeente haar poot stijf houdt. De gemeente staat open voor een hotel op die plek, maar als dat er komt moet het heel bijzonder zijn. Het plan van M7 is niet onderscheidend genoeg. Zo wordt het een ingewikkeld verhaal.' De ondernemer die dat hotel wil gaan exploiteren, hoeft dus alleen maar een list te verzinnen waardoor het plan ineens een onderscheidend karakter krijgt. Alsof 'alleen voor de zeer rijken' al niet onderscheidend genoeg is.


woensdag 24 juni 2015

EENZAAM

Van tijd tot tijd vul ik een aantal vragen in van het EenVandaag Opiniepanel. Gisteren ging deze tekst daaraan vooraf: 

Deze maand trof een agent in Rotterdam een bejaarde man in zijn huis aan die al tien jaar niet meer op straat geweest was. Volgens onderzoek voelt ruim de helft van de Rotterdamse ouderen zich eenzaam en één op de vier ouderen heeft zelfs niemand om op terug te vallen. De gemeente Rotterdam neemt nu maatregelen om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen en aan te pakken.

Eén van de plannen is om minstens één keer per jaar een huisbezoek te brengen aan 75-plussers. Met deze maatregel wil de gemeente Rotterdam de zorgbehoefte in kaart brengen en voorkomen dat belangrijke signalen niet tijdig worden opgemerkt.

Uit de daarop volgende vragenlijst blijkt dat het met name gaat om de eenzaamheid bij 75-plussers en wat je daar, 'als persoon', of 'als samenleving' aan zou kunnen/moeten doen.

Ik ben 75-plusser, op een ruime maand na al negentien jaar weduwnaar en heb geen kinderen en derhalve ook geen kleinkinderen. Ik ben het merendeelvan de tijd ALLEEN, maar ik ben NIET EENZAAM.

'Alleen zijn' is een fysieke toestand: er zijn geen (bekende) mensen om je heen. Je kunt dus alleen zijn in de supermarkt, in de tram en (wat mij vaak, uit vrije wil, is overkomen) in de kroeg. Ik heb er geen enkele moeite mee alleen 'op vakantie' te gaan.

'Eenzaam zijn' is een emotionele toestand. Het is, in mijn visie, het gebrek aan, of zelfs het totaal ontbreken van waardevol geachte contacten met een partner, familieleden, vrienden en bekenden. Binnen welke groep dan ook kun je eenzaam zijn, dan wel je eenzaam voelen.

In het gewone dagelijkse leven ben ik heel veel alleen en dat gaat me uitstekend af. Ik kan me de tijd niet heugen dat ik eenzaam was. Als de gemeente Amsterdam een zelfde soort maatregel zou overwegen als Rotterdam, zou ik zeggen 'Laat mij maar buiten jullie plannen. Ga maar wat extra naar iemand die werkelijk zit te schreeuwen om aandacht. Begin een cursus voor alleenstaande 75-plussers:
 • Hoe vermaak ik mezelf? 
 • Wees aardig voor je zelf! 
 • 'Buiten de deur' is niet eng.
 • Hoe begin ik een gesprek met wildvreemden?

dinsdag 23 juni 2015

GEWETEN

Het begon met de 'dichter des vaderlands'. Daarna kregen we de 'filosoof des vaderslands' en nu meldt Trouw dat we ook een 'theoloog des vaderlands' hebben. De eerste die deze funcie mag bekleden is Gerard de Korte, bisschop van van het bisdom Groningen-Leeuwarden (...). De Korte is voornemens zich een jaar op te werpen als het 'theologisch geweten' van Nederland.

Het geweten is  een menselijke funcie, waarmee we morele oordelen vormen, waarmee we bepalen wat 'goed' en wat 'fout' is. Gaat die bisschop nu een jaar bepalen wat 'goed' en 'fout' is? Als hij dat voor zichzelf doet, vind ik dat prima, maar het moet hem toch opgevallen zijn dat nog geen 30% van de Nederlandse bevolking dezelfde morele waarden aanhangt als hij. Ik vermoed dat zelfs onder zijn geloofsgenoten er dezulken zijn die - als hij weer eens meent als 'theologisch geweten van Nederland' iets te moeten roepen - zullen denken, misschien zelfs zeggen: 'Dat maken wij wel uit.' Kortom: ik acht de titel theoloog des vaderlands van even veel waarde als 'De Beste Oliebollenbakker' of 'De Beste Haringverkoper' van Nederland.


maandag 22 juni 2015

VISSEN

Ik deed het al toen ik nog op de lagere school zat, niet echt vaak, want eigenlijk vond ik er geen bal aan. Nu blijkt het ineens een hype te zijn en heeft het een Engelse naam: streetfishing. Het PAROOL schreef erover. Vergeet het beeld van de oude man, die met de dauw nog op het gras, midden in de doodstille natuur, zittend op een krukje naast de tent, met een tas vol hengels, staart naar het einde van de lijn en wacht tot ze bijten. Nee, de jonge vissers in en om Amsterdam gaan liever streetfishen, midden in de stad, tijdens een tussenuur of na schooltijd.

Ja, kijk, in 'mijn tijd' kon je eigenlijk niet veel meer doen dan, al of niet sterke, verhalen over je vangsten vertellen. Alleen de zeer enthousiaste en zeer ervaren vissers hadden een fototoestel bij zich, waarmee ze hun spectaculaire vangsten konden vastleggen. Maar dan moesten ze nog wel wachten tot het rolletje vol en ontwikkeld en afgedrukt was.

De jonge vissers van nu kunnen hun activiteiten, of ze nu met succes bekroond worden of niet, direct (laten) vastleggen met hun smartphone en  de picturale resulaten meteen aan de buitenwereld tonen via YouTube, Facebook, Instagram en welke daarvoor geschikte social media je nog meer hebt. Voor bescheidenheid is in deze sport geen plaats. Pronken hoort erbij, zegt Blankenzee. Via selfies op facebook en filmpjes op Youtubekanalen wordt de vangst gedeeld en steken de streetfishers elkaar naar de kroon.

Er wordt voortdurend iets nieuws bedacht om met naam, toenaam en gezicht op de sociale media te verschijnen.

zondag 21 juni 2015

BRUGGEN

Inmiddels woon ik al weer zo'n drienënhalf jaar in Amsterdam-Noord. Ik ga best wel vaak naar delen van Amsterdam die aan de andere kant van het IJ liggen en ik heb mij nooit beperkt gevoeld in het reizen daarheen. Noch heb ik ooit ervaren dat de reis tussen beide stadsdelen onnodig veel tijd vergde.

In Het PAROOL las ik over het zoveelste plan om de verbinding tussen de noordelijke en zuidelijke oevers van het IJ te verbeteren. Nu weer heeft een commissie het plan gebaard om niet één, maar twee bruggen (voor voetgangers en fietsers) over het IJ te bouwen.

De gemeente heeft nog geen beslissing genomen over het aanleggen van één of meerdere bruggen over het IJ. De komende maanden worden de uitkomsten en de financiële haalbaarheid verder uitgewerkt. Het stadsbestuur besluit in het najaar of de bruggen er ook daadwerkelijk komen.

Dat de gemeente nog geen beslissing heeft genomen is niet zo vreemd: haar rapport heeft de commissie pas drie dagen geleden aan twee wethouders aangeboden. Vooral naar de financiële haalbaarheid ben ik nieuwsgierig. Hoeveel geld zullen ze daar nu weer aan willen uitgeven? Hoever zullen daarbij de geraamde kosten worden overschreden? En als die bruggen echt populair worden bij fietsers en voetgangers krijgen we natturlijk weer dat het aantal gebruikers van de Noord-Zuidlijn zo tegenvalt.


zaterdag 20 juni 2015

SPANNING

Van boekhandel Scheltema ontving ik een e-mail met de volgende inhoud: Aanstaande zaterdag 20 juni heeft u de kans om Karin Slaughter te ontmoeten bij ons in Scheltema! Op de Dag van het Spannende Boek komt ze speciaal voor u naar Scheltema om onze nieuwe afdeling Spanning op de eerste etage te openen.

Karin Slaughter heeft enkel zeer lezenswaardige thrillers geschreven. Sommige daarvan heb ik ook in mijn bezit. Is dat voor mij een goede reden om mij vanmiddag naar Scheltema te begeven? Ik dacht het niet. Het lijkt me niet onmogelijk dat je met Karin een goed gesprek kunt voeren, maar ik denk niet dat ik daartoe de gelegenheid zal kunnen krijgen (als ik dat al zou willen).

Vandaag verschijnt ook Karins nieuwste boek. Ik neem aan dat je een exemplaar daarvan, na het aangeschaft te hebben, door haar kunt laten signeren. Daar doe ik ook nooit aan mee, want ik houd er niet van dat er in boeken gekliederd wordt.

Wat blijft er dan nog voor reden over om vanmiddag naar Scheltema te gaan. Ik zou na afloop kunnen zeggen dat ik Karin Slaughter van dichtbij heb gezien. Big Deal!


vrijdag 19 juni 2015

VEILIG

In Portugal verongelukt een bus. Drie Nederlanders komen om het leven, nog een aantal meer raken gewond. EenVandaag springt er bovenop. Ze herinneren zich dat er wel eens eerder een bus verongelukt is. Ze hebben een onderwerp: hoe veilig is het reizen met de bus?

Als ze bij EenVandaag het nieuws goed volgen, zullen ze erachter komen dat er bij verkeersongelukken wel eens een fietser of een voetganger om het leven komt. Weer twee interessante onderwerpen: Hoeveilig is het reizen per fiets? Hoe veilig is het je te voet van A naar B te begeven? Prangenden vragen, die schreeuwen om een gefundeerd antwoord.

Hebben ze bij EenVandaag echt niets anders te doen?


donderdag 18 juni 2015

ASOCIAAL

Het kabinet overweegt het lage btw-tarief op de meeste producten af te schaffen. Alleen op primaire levensmiddelen zou het lage belastingtarief van 6 procent overeind moeten blijven. Voor vrijwel alle andere producten en diensten moet het tarief omhoog naar het standaardtarief van 21 procent. Zo begint een bericht in Trouw. En inmiddels wordt er alom gepraat over de belastingplannen van het kabinet. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) had vorig jaar al gezegd dat de boodschappen hiervan in ieder geval uitgezonderd zouden worden. DE boodschappen? Welke boodschappen precies? Alleen magere melk of ook de volle melk? Komt er een commissie die gaat bepalen wat de werkelijk essentiële boodschappen zijn, die de belastingbetalers gezond en arbeidsgeschikt houden en die dus het lage btw-tarief behouden?

Wat voor 'excuus' zal de PvdA nu weer hebben om met dit voostel akkoord te gaan? Daar moeten ze toch ook weten dat de btw relatief zwaarder drukt op de lage inkomens. De baas van de ABN-AMRO betaalt net zo veel btw bij een wasmachine, of over zijn telefoonrekening, als zijn iets minder verdienende chauffeur

Bij NRC.nl las ik: Het kabinet beseft dat de voorgestelde btw-verhoging voor veel burgers en bedrijven een pijnlijke en kostbare maatregel is – het verzet van lobbygroepen van bijvoorbeeld kappers, schoenmakers en de bouw zal groot zijn. (...) Volgens een studie van het CPB van begin vorig jaar bereikt het lage tarief bovendien al lang niet meer het doel waar het ooit voor was ingesteld. Het moest een instrument zijn om de belastingdruk voor lagere inkomens te verminderen. Inmiddels blijkt dat het vooral mensen met hoge inkomens zijn die er van profiteren: dat zijn de groepen die veel uit eten gaan, het theater of een concert bezoeken. Als die hoge inkomens er dan (onbedoeld) van profiteren, kan dat dan niet teruggehaald worden via de inkomstenbelasting? Daar is de VVD tegen, ja, maar als de PvdA die btw-maatregel slikt, mag de VVD toch wel iets terugdoen?

De Telegraaf schrijft: Afschaffing van het lage btw-tarief kost 55.000 banen in de vrijetijdssector. Daarmee komt de ambitie van het kabinet om met een nieuw belastingstelsel juist 100.000 banen te scheppen in een heel ander daglicht te staan.

Hoe 'loyaal' zullen de 'oppositie'-partijen D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, 50Plus en CDA blijven, resp. blijkenwoensdag 17 juni 2015

POSITIEF

Jongeren denken in het algemeen redelijk positief over Joden in Nederland. Zo begint een artikel in Trouw over het rapport 'Antisemitisme onder jongeren in Nederland - Oorzaken en triggerfactoren'.

Moet je nu blij zijn met zo'n constatering? Ik niet, eelijk gezegd. Ze gaat immers uit van een verkeerde premisse, namelijk dat je een (terecht) waardeoordeel zou kunnen geven over een groep mensen. Hitler had een oordeel over Joden. Er zijn Nederlanders met een oordeel over Marokkanen. Er zijn Europeanen met een oordeel over asielzoekers.Er zijn Amerikaanse politieagenten met een oordeel over zwarte medeburgers. Er zijn christenen en islamieten met een oordeel over homo's.

Je moet al voorzichtig zijn met een oordeel over één persoon. Die moet je eerst wat leren kennen. Zhij kan één kenmerk (bijv. Jood zijn) gemeen hebben met een grotere groep. Dat betekent nog niet dat zhij ook andere, mogelijk negatieve, kenmerken gemeen heeft.

Wat moet ik overigens verstaan onder 'redelijk' positief? Denken ze toch een beetje negatief?


dinsdag 16 juni 2015

SEKTE

'Vet, dames en dames! Vet is je beste vriend bij het koken, en het is ontzettend goed voor je.' Dat hoor je ook niet iedere dag van iemand die over voeding schrijft, zeker niet als die persoon volgens Trouw in Europa en Noord-Amerika een bijna religieuze aanhang heeft verworven.

Volgens mij heeft iedere dieetgoeroe een bijna religieuze aanhang. Stel 'normale, gezonde voeding' gelijk aan religie en je kunt zeggen: een dieet is gelijk aan een sekte. Op de Gereformeerde Kweekschool heb ik bij de godsdienstlessen geleerd: een sekte is een religieuze groepeing die één principe extra benadrukt. In de religie kunnen dat armoede of kuisheid zijn. Bij diëten gaat het om (het vermijden van) koolhydraten, suiker, vet, gluten, noem maar op. De 'volgelingen' geloven er heilig in en nu weer geloven ze hierin en een jaar later geloven ze daarin. Maar helaas: dat overgewicht blijft.


maandag 15 juni 2015

UITSTEL
Tja, zo ziet het weer er de komende tijd uit in Zeewolde. Niet direct het weer dat je je voorstelt, als je van plan bent het grootste gedeelte van de dag in je blootje in de openlucht rond te lopen, resp. te hangen. En dat was niet alleen mijn plan voor de komende weken, ik had ook reeds een bungalow gehuurd en daarvoor betaald. Maar pas volgende week wonesdag komt, naar verwachting, de temperatuur net boven de 20 graden uit.

Ik heb besloten mijn vertrek naar Flevo Natuur, dat vandaag zou plaatsvinden uit te stellen tot 31 juli a.s., niet eens vanwege het weer, al komt dat wellicht nog goed uit, maar vooral vanwege het feit dat ik nog wel een paar dagen vastzit aan het dagelijkse bezoek van de thuiszorg. Bovendien ga ik, op verwijzing van mijn huisarts a.s. donderdag naar de dermatoloog, die hopenlijk iets curatiefs kan doen aan de wond aan mijn linkerbeen, zodat de thuiszorg mij niet meer behoeft te bezoeken.

IN MEMORRIAM
Gisteren is Drs. P overleden. Hij was niet alleen ontzettend leuk, hij was een taalkunstenaar. Ik maakte kennis met zijn liedjes in 1964, toen ik bij een collega zijn eerste LP beluisterde, met o.a. 'De Gezusters Karamazov' en' De Commensaal'.  Bij het grote publiek werd hij bekend met 'Heen en Weer' en 'Dodemansrit'. Geniet hier nog een keer van 'Oost-Groningen':


zondag 14 juni 2015

PROFITEREN

Ik had er nog nooit van gehoord, van het Cruijff Institute. Op de website daarvan valt te lezen: Johan Cruyff College (MBO), Johan Cruyff University (HBO) en het Johan Cruyff Institute (Masters en cursussen) zijn opgezet door Johan Cruijff met het initiatief om sporters op te leiden. Sinds de start in 1999 bieden we onderwijs aan dat voldoet aan de specifieke leerbehoeften van onze studenten, zodat zij een loopbaan in de sportwereld kunnen ontwikkelen. De Volkskrant is er eens dieper ingedoken. Het plan-Cruijff. Pure clubliefde, zei de naamgever er altijd over. 'Het belang van de club gaat boven alles.' De Volkskrant sprak de afgelopen maanden met vijftien personen in en rond Ajax en bekeek interne documenten. Daaruit blijkt dat het niet alleen om clubbelang draaide, maar ook om de zakelijke belangen van Johan Cruijff. (...) Het eigen vermogen van de bedrijven van Cruijff is tussen 2011 en 2013 verdubbeld tot ruim 5 miljoen euro. Ik weet ook wel dat voor veel voetballers een bedrag van € 5.000.000,00 'de kleine kas' is, maar toch.

Johan Cruijff wil alleen maar het beste voor Ajax, dus ook de beste opleidingen en waar vind je ze nu beter dan bij het Institue van de 'Verlosser' zelf? Tientallen medewerkers uit de jeugdopleiding van de club volgen verplicht een opleiding aan het Cruyff Institute, (Onderstreping toegevoegd.) vertrouwelingen en vrienden van de oud-voetballer krijgen een plek in de organisatie en Cruijff verkoopt de plannen met de jeugdopleiding van Ajax aan buitenlandse voetbalclubs.

De verhalen over Sepp Blatter en de FIFA kennen we zo langzamerhand wel, maar waarom zouden we voor dat soort verhalen de grens over gaan?


zaterdag 13 juni 2015

ONTBIJT

Het moet afgelopen zijn met kinderen met knorrende maag in de klas. Scholen zouden een noodijskast moeten krijgen met proviand voor kinderen die thuis geen ontbijt krijgen. D'66 in Amsterdam, schrijft Het PAROOL, pleit voor een noodijskast op basisscholen: een koelkast met eten voor leerlingen die met lege maag naar school worden gestuurd. De partij wil dat het plan wordt opgenomen in de Aanpak Gezond Gewicht. GroenLinks en PvdA steunen dat.

De SP is tegen, die investeert liever in armoedebeleid. Ik ben ook tegen en niet omdat ik lid van de SP ben. Ik zie namelijk al wat er dan gaat gebeuren. Ouders die best in staat staat zijn hun kinderen van een ontbijt te voorzien sturen ze toch zonder ontbijt naar school, want waarom zou je betalen voor iets dat de school betaalt? Je bent ook nog minder tijd kwijt. Je wilt toch geen dief van je eigen portemonnee zijn?


vrijdag 12 juni 2015

TOPKOK

Van boekhandel Scheltema ontving ik de volgende e-mail

Beste E van wijk,

Staat u bekend om uw uitmuntende culinaire kwaliteiten? En vindt u het heerlijk om te koken? Doe dan mee met onze kookwedstrijd! Als u wint, mag u uw specialiteit komen bereiden in onze spikslinternieuwe keuken op de tweede etage.

Hoe doe ik mee?

Heel simpel: stuur voor 26 juni uw specialiteit inclusief boodschappenlijstje naar ons op! Uit alle inzendingen kiezen we 5 winnaars. De winnaars worden Topkok voor een dag bij Scheltema en krijgen allemaal afzonderlijk een dag onze keuken tot hun beschikking om het ingestuurde gerecht te bereiden en te delen met onze bezoekers!

Wilt u Topkok voor een dag bij Scheltema worden?


Ik heb noch de vaardigheden, noch de ambitie om topkok te worden. Ware dat wel het geval geweest, dan nog zou ik een boekhandel niet de meest aangewezen locatie  vinden om e.e.a. te demonstreren, resp. te realiseren.

De actie van Scheltema toont wel aan dat boekhandels, wellicht ook andere detailhandels, zich tegenwoordig in de raarste kronkels bewegen om klanten te trekken. Is dit nu alleen bedoeld om kookboeken extra onder de aandacht te brengen, of boeken in het algemeen? Word ik over een paar maanden uitgenodigdd om te komen figuurzagen? Wie wordt de beste Topklusser? Wie wordt de Topbreister (m/v)?

Wat mag ik verwachten als ze boeken over seks eens extra onder de aandacht willen brengen?

donderdag 11 juni 2015

MUNT

Volgende week donderdag, 18 juni 2015, is het precies 200 jar geleden dat Napoleon definitief verslagen werd bij deslag van Waterloo. Het leek, las ik in de Volkskrant, de Belgische minister van Fiananciën wel een aardig idee ter gelegenheid daarvan een (herdenkings)munt van 2 euro te laten slaan, die in de gehele EU als betaalmiddel gebruikt zou kunnen worden, dus ook in Frankrijk. Tot Frankrijk, die de nederlaag van Napoleon duidelijk nog niet helemaal heeft verteerd, verzet aantekende. (...) Als zulke herdenkingsmunten een bestaande faciale waarde hebben, moet de uitgifte immers de goedkeuring krijgen van de Europese Raad. Voor Frankrijk was het muntstuk een negatief symbool dat de Europese eenheid zou ondermijnen. (...) Na een Frans veto geeft ons land geen stuk van 2 euro uit, maar een aangepaste versie van 2,50 euro. Die kunnen niet in het betalingsverkeer terechtkomen en daarom moet de Europese Raad er geen toestemming voor geven.

Als ik het goed heb, trekken de Fransen zich, terecht, niets aan van de bezwaren van Turkije tegen het spreken over de 'Armeense Genocide', die in 1915 plaatsvond. Maar ze zijn kinderachtig (hoe moet je het anders noemen?) genoeg om anderen te verbieden een door hun verloren veldslag te herdenken. Zijn ze daarover nog altijd getraumatiseerd?

Van de gelegenheid maak ik hebruik om aan aardig gedichtje van John O'Mill in de herinnering te roepen:

De Nederlander noemt het water,
De Fransman spreekt van l'eau
De Belg die beide talen kent,
Spreekt van Waterloo.

woensdag 10 juni 2015

KARAKTER

Veel mensen met een lichamelijk, verstandelijke of psych(iatr)ische handicap kunnen, soms met wat extra ondersteuning, echt wel aan het normale arbeidsproces deelnemen, maar veel werkgevers aarzelen nog altijd bij het overwegen zulke mensen in dienst te nemen. De laatste tijd zie je regelmatig een Sterspotje waarin voor het aannemen van mensen met een psychische handicap gepleit werd. Ik vind dat een goede zaak, maar vraag me af waarom ze daar dan weer zo'n merkwaardige (vind ik) benaming bij bedacht hebben: 'Collega's met karakter'. Hebben collega's zonder (duidelijke) beperking soms geen karakter?

Kennelijk hebben zelfs mensen met de beste bedoelingen nog steeds moeite met 'Collega's met een beperking'.


dinsdag 9 juni 2015

RICHTLIJN

'We houden vast aan de richtlijn dat in 95 procent van de gevallen de controles binnen tien minuten worden gepasseerd.' Het PAROOL laat een woordvoerder van Schiphol aan het woord. Een paar dagen geleden was in het NOS-journaal te zien hoe een nieuw systeem van veiligheidscontrole was ingevoerd, waardoor het inchecken hooguit tien minuten zou duren. Het resultaat? Ruim drie kwartier wachten, rijen van honderden meters. De chaos op Schiphol, na de invoering vorige week van nieuwe veiligheidscontroles, is groot.

Wat doe je dan als deskundig management? Je kijkt niet naar de praktijk, je houdt vast aan de richtlijnen die jij bedacht hebt. Ergens anders zouden ze zeggen: 'We hebben de protocollen exact gevolgd.'

Volgens de vakbonden voor bewakingspersoneel komt nu uit waarvoor ze al maanden geleden hebben gewaarschuwd: met de nieuwe controleposten is ook het aantal bewakers 20 procent afgenomen. 'We hebben van tevoren gewaarschuwd dat het onzin is te denken dat je hetzelfde werk met honderden mensen minder kunt doen,' zegt Marianne Jekkers van FNV Beveiliging. 'Dat blijkt nu. De roosters zijn zo ingedeeld dat er nooit genoeg personeel kan zijn.' Ja, luister: de richtlijn niet voor de grap opgesteld: je kan, dankzij dat nieuwe systeem de controle in 95% van de gevallenmet 20% minder bewakers doen. Dan moet je niet moeilijk gaan doen als nu toevallig die 5% zich voordoet.

maandag 8 juni 2015

BOOTCAMP

Ik denk dat ik wel iets over vrouwen weet. Ik durf mezelf geen kenner te noemen, maar ik weet wel dat veel 'kennis' die (vaak door mannen) over vrouwen geëtaleerd wordt,niet veel meer is dan herhaling van al vaker geuite gemeenplaatsen, die vaak ook nog nergens op gebaseerd zijn. Gisteren las ik in Het PAROOL weer een fraaie: Volgens Itsines willen vrouwen maar één ding: Zich comfortabel voelen in een bikini. Volgens mij zijn er vrouwen die wel iets meer willen, bijv. een hut in een cruiseschip om van Libië rechtstreeks naar Nederland te varen, of wonen in een rustig dorp i.p.v. in een vluchtelingenkamp.

'Itsines' is Kayla Itsines (23), een Australische personal fitnesstrainer, die op Instagram meer dan drie miljoen (3.000.000) volgers heeft en op Facebook en Twitter ook nog een stuk of wat. Zij publiceert met name foto's van vrouwen 'voor' en 'na' het volgen van haar programma:

Dat is best overtuigend,toch? Links ziet er niet uit en rechts is buitengewoon fraai. Of zie ik dat nu verkeerd? In ieder geval kwamen afgelopen zaterdag 2000 vrouwen naar de Jaap Edenbaan voor een 'bootcamp' van Kayla. Dat was onderdeel van de Health Challenge in Amsterdam, een evenement dat wordt georganiseerd door Glamour magazine. Er stonden ook yogasessies, sportkledingshows en gezond eten op het programma.

Een bootcamp is oorspronkelijk een kamp voor recruten van het Amerikaanse korps mariniers, maar tegenwoordig kun je het gebruiken voor elke bijeenkomst waar je iets op fysiek gebied kunt 'leren'. 'Workshop' begint al weer afgezaagd te raken.

Wat het allemaal moest kosten weet ik niet, maar naar alle waarschijnlijkheid veel te veel om te leren dat het goed is om voldoende te bewegen en gezond te eten. Maar er zijn kennekijk nog veel vrouwen (ten minste 2000) die zich zonder meer laten aanpraten dat ze er in bikini niet uitzien. Sterker nog, ze geven gezamenlijk miljarden uit omdat ze denken niet aangenaam te ruiken, of te veel rimpeltjes te hebben.

Als alles meezit bevind ik mij binnenkort in een omgeving waarin vrouwen geen bikini's, maar helemaal niets dragen. Ik weet nu al, dat ik ze niet allemaal even fraai vind, maar troost u, lieve dames, wie ik niet mooi vind, wordt door een andere man wel mooi gevonden. We hebben namelijk niet allemaal dezelfde smaak. Wel eens van potjes en dekseltjes gehoord?


zondag 7 juni 2015

RECHTSTREEKS

(Klein)kinderloos als ik ben, heb ik mij nooit hoeven bezighouden met zaken als kinderbijslag en allerlei fiscale toestanden die met kinderen te maken hebben. Als ik het goed begrepen heb krijgen nu ouders die hun kind in de kinderopvang laten verblijven onder een aantal voorwaarden 'kinderopvangtoeslag'.

Nu hebben ze bij de regering weer iets nieuws bedacht: die toeslag gaat over enige tijd niet naar de ouders, maar rechtstreeks naar de organisatie die het kind opvangt.

Om de een of andere reden moet ik aan het persoonsgebonden budget (PGB) denken. Dat gaat niet meer naar degenen die zorg nodig hebben en die willen inkopen, die gaat rechtstreeks naar de organisatie die de zorg verleent. Dat was althans de bedoeling van die zeer deskundige en praktisch niet te vervangen staatssecretaris Van Rijn. Als ik het nieuws goed gevolgd heb, schijnt er hier en daar iets verkeerd gegaan te zijn en krijgen die zorgverleners niet allemaal op tijd het geld dat hen toekomt. 'k Ben benieuwd wanneer de eerste Kamervragen hierover aan minister Asscher worden gesteld.

zaterdag 6 juni 2015

NAAKTLOPERIJ

Ik mag graag in mijn blootje lopen. Als we naar het strand gingen, toen we in Den Haag woonden, gingen we altijd naar het naakstrand. Sinds ik in Noord woon heb ik al diverse malen het naakstrand in het Twiske bezocht. Twee jaar geleden heb ik een week doorgebracht op een Naturistenresort in Kroatië. Binnenkort ga ik, als mijn fysieke toestand dat tenminste toelaat, twee weken naar (of all places) Zeewolde. Daar immers bevindt zich Flevo Natuur, waar ik een bungalow gehuurd heb.

Gisteren besteedden twee kranten aandacht aan aan naaktloperij gerelateerde onderwerpen. In Het PAROOL worden potentiële naaktlopers opgeroepen in grote getale 'De Zonneweide' in het Amsterdamse Bos te bezoeken. Die weide is nogal onbekend bij naaktrecreanten. (Ik ben er een paar keer geweest en ik heb er, voor zover ik me kan herinneren, nooit meer dan vijf andere mensen gezien.) Die plek heeft inmiddels een dubieuze reputatie: behalve naaktrecreanten weten ook seksrecreanten de weide te vinden, reden waarom overwogen werd de Zonneweide als plaats voor naaktrecreatie op te heffen. Het management van het Amsterdamse Bos en de Nederlandse Federatie van Naturistenverenigingen (NFN) menen nu DE oplossing gevonden te hebben: als gewone naaktrecreanten nu massaal de weide gaan bezoeken, zullen de seksrecreanten wel een andere plek gaan zoeken. Ik vind het een sympathieke actie, maar ik zou de hele stad door moeten fietsen + een stuk Amstelveen (14,6 km) en dat vind ik wat ver.

Trouw heeft het over naaktloperij verder van (ons) huis, in San Francisco. Een aantal jaren geleden heeft de gemeenteraad aldaar het naaktlopen op zeg maar: de openbare weg verboden. In sommige wijken scheen dat vrij veel voor te komen en het werd anvankelijk gedoogd. De habituele naaktlopers (vooral homoseksuele mannen) hadden de rechter gevraagd het verbod te vernietigen. Helaas voor hen: de rechter vond niet dat het verbod een aantasting is van enig grondrecht. Overigens blijft er een uitzondering voor evenementen als de jaarlijkse Gay Pride. Zo ver gaan ze bij de Amsterdamse Gay Pride, bij mijn weten, nog niet.

We hebben in Nederland geen klimaat dat uitnodigt tot veelvuldig naaktlopen. Er mag meer dan de meese mensen weten, maar er is ook nog zoiets als een burgerlijke moraal. Ik heb er geen behoefte aan om in mijn blootje naar AH te gaan en wil dat medeburgers ook niet aandoen. Ik zou best invoorkomend geval in mijn blootje op het balkon willen zitten, maar ik vrees dat dat tot heftige discussies binnen de eerstvolgende bewonersvergadering zou leiden.

vrijdag 5 juni 2015

NETTER

De Volkskrant had een aardig artikel, waarin beschreven werd hoe diverse aanhangers van de PVV, waaronder emeritus hoogleraar David Pinto, overstappen naar VNL van Bram Moszkowicz. VNL afficheert zich als 'rechtser dan de VVD en netter dan de PVV'. Het aantal afhakers bij de PVV groeit sinds Wilders zijn uitspraken deed over minder Marokkanen.

Pinto heeft wel iets weg van Jan Nagel: Hij was eerder betrokken bij Leefbaar Nederland, de LPF, de VVD, zijn eigen Politieke Partij Pinto (PPP) en in een ver verleden de PvdA . Recent deed hij mee met de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen als lijsttrekker van de ouderenpartij OMA. Zonder resultaat. Hij wil kennelijk gewoon 'iets met politiek', zolang het maar niet links is. Hij vindt de PVV op economisch gebied links.

Wat moet ik nou met dat "netter dan de PVV"? Anders dan Wilders ziet Pinto 'diepe culturele patronen' als grootste probleem voor de integratie en niet de islam. Hij voelt niets voor het verbieden van de koran en moskeeën. 'Netter dan de PVV' zal dan iets betekenen als 'minder mensen met diepe culturele problemen'. Het lijkt me moeilijk zoiets discriminerend of racistisch te noemen. Dat zal Bram wel uitgezocht hebben.

donderdag 4 juni 2015

UITGEKLEED

Als in 2017 - zes jaar te laat - de Noord/Zuidlijn dan eindelijk in gebruik genomen wordt, bevindt het beginstation daarvan zich op een steenworp afstand van mijn woning. Ben ik daar blij mee? Niet echt. Het PAROOL laat de Amsterdamse vervoersdeskundige Guido Bruggeman, die in het buitenland steden adviseert over het openbaar vervoer, aan het woord. Dat leidt tot de volgende kop boven het artikel: Expert: reiziger bus en tram wordt geofferd aan Noord/Zuidlijn.

Nog maar zeer recent is aan de IJ-zijde van Amsterdam Centraal een groot busplatform in gebuik genomen als begin- en eindpunt van alle GVB- en regionale buslijnen naar en van Amsterdam-Noord en noordelijker gelegen plaatsen. Reizigers zullen veel vaker moeten overstappen. Het bus- en tramnetwerk in Amsterdam wordt uitgekleed om te voorkomen dat de Noord/Zuidlijn straks te weinig reizigers heeft. (...) 'Het is als met de Fyra. Om die te vullen, werd de intercity van Amsterdam naar Brussel geschrapt.'

Dankzij  de Noord/Zuidlijn:
 • gaan er 50% minder trams door de Vijzelstraat;
 • gaan er 33% minder trams door de Leidsestraat;
 • gaan er 25% minder trams langs het Rembrandtplein;
 • eindigt 70% van de bussen uit het Waterland in Noord;
 • eindigt 70% van de bussen uit Zaanstad in Noord;
 • eindigt 50% van de streekbussen uit Amstelland/Meerlanden (zeg maar: uit Amstelveen) bij station Zuid;
 • wordt metro/sneltram 51 naar Amstelveen opgeheven;
 • wordt de IJtunnel GVB-busvrij.

'En dan zeggen: de bereikbaarheid verbetert. Dat is bezijden de waarheid.'

woensdag 3 juni 2015

OPVANG

Na '9/11' begon de USA, met steun van diverse bondgenoten, zijn 'War on Terror'. Dat leidde ertoe dat heel wat (vermeende) terroristen gevangen gezet werden op de marinebasis Guantánamo Bay op Cuba. De Amerikaanse overheid heeft (onlangs) een lijst vrijgegeven met namen van 46 gevangen die voor onbepaalde tijd vastzitten in Guantánamo Bay. De VS achten de gevangen te gevaarlijk om vrij te laten, maar kunnen geen proces tegen ze beginnen, schreef Trouw. In totaal bevinden zich nog 166 terreurverdachten in Guantánamo Bay.

President Obama wil al sinds zijn campagne voor zijn eerste vekiezing van de gevangenen af, maar een door de Republikeinse meerderheid in het Congres gesteunde wet verhindert de gevangenen naar Amerikaans grondgebied over te brengen. Tijdens het bezoek van Willem-Alexander en minister Koenders aan het Witte Huis heeft Obama nog eens gevraagd of Nederland alsjeblieft twee gevangenen wil 'overnemen'. Koenders heeft gezegd dat de Nederlandse regering het gaat overwegen.

Het zou wellicht van enige naastenliefde getuigen twee verdachten hier toe te laten. Ze hebben het hier allicht beter dan op die Amerikaanse basis. Anderzijds zullen ze, na zoveel jaren gevangenschap zonder enige vorm van proces, niet geneigd zijn positief te denken over de USA en zijn bondgenoten. Zelfs een rustig type als ik zou daar terroristische ideeën van kunnen krijgen. 

Alles overwegende zou ik waarschijnlijk tegen de USA zeggen: 'Jullie hebben dit probleem zelf gecreëerd, los het dan ook maar zelf op. Doe wat een normale rechtstaat behoort te doen: geef die verdachten een eerlijk proces. Laat de onafhankelijke rechter uitmaken wat deze gevangen verdienen: straf of hun vrijheid.'


dinsdag 2 juni 2015

SHOPPEN

Naar verwachting komen er dit jaar zo'n 300.000 toeristen uit China naar ons land. De Chinezen richten zich vooral op de vier grote steden, schrijft Het PAROOL, op Delft en op de Veluwe en ze gaan veelal shoppen in Roermond. Het bezoek aan de grote steden en Delft lijkt me voor de hand te liggen. De Veluw kan ik me ook nog wel voorstellen, daar ligt immers het Kröller-Müller Museum, maar wat vind je qua shoppen in Roermond, wat  je in die andere steden niet vindt? Als de Chinezen dat weten te vinden, waarom gaan wij dan niet massaal naar Roermond?

Bij www.shoppingroermond.nl zie ik dat Roermond de beste binnenstad had. Ja, in de categorie 'middelgrote steden' en in 2009-2011. Dat is al weer even geleden. Roermond heeft ook iets wat Amsterdam (dat ook een niet-onaardige binnenstad heeft) niet heeft: een 'Walk of Fame'. Je vindt daar vele handafdrukken van bekende personen uit Roermond, Nederland, Duitsland en België. Wat is er zo boeiend aan handafdrukken? Ik kan me niet voorstellen dat die Chinezen daarvoor komen. Bovendien, als je een Walk of Fame nodig hebt om mensen te lokken, mis je kennelijk toch iets.

Ik heb in Amsterdam alles wat ik nodige heb.

maandag 1 juni 2015

SOMMATIE

Al weer ruim een jaar maak ik gebruik van het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) dat verzorgd wordt door Connexxion. De kosten worden grotendeels gedragen door de gemeente Amsterdam in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Per rit betaal ik een eigen bijdrage die weinig voorstelt. (Voor iets meer dan € 4,00 wordt ik naar mijn zusje in Haarlem gebracht.) Ik betaal mijn eigen bijdrage niet cash per rit, ik rijd op rekening. Ik heb Connexxion gemachtigd maandelijks de kosten van mijn rekening af te doen schrijven.

Een week of twee geleden ontving ik per snail mail een 'Laatste herinnering' (een eerste of eerdere kon ik mij niet herinneren) m.b.t. het overmaken van het niet geringe bedrag van € 2,10. Ik heb maar eens gebeld en uitgelegd dat niet ik, maar Connexxion kennelijk vergeten was die € 2,10 van mijn naar hun rekening over te boeken. De medewerker die mij te woord stond zou het allemaal uitzoeken.

Het uitzoeken heeft ertoe geleid dat ik, opnieuw per snail mail, een 'Laatste sommatie' ontving. Behalve die € 2,10 moet ik ook nog eens € 15,00 aan 'kosten' betalen. Betaal ik niet tijdig dan wordt de vordering overgedragen en kan de dienstverlening beëindigd worden.

Ik heb er maar eens een e-mail aan gewijd, waaruit ik het volgende citeer: Intussen heb IK wel door hoe bij Connexxion deze belachelijke handelwijze is ontstaan. In de brief wordt als mijn klantnummer vermeld: D17044286501. De laatste 6 cijfers komen overeen met die op mijn EERSTE vervoerspas. Die ben ik enige tijd geleden, met mijn portemonnee en andere pasjes, kwijtgeraakt. Ik heb op mijn verzoek een nieuwe pas gekregen waarop als klantnummer staat: 44286502. Kennelijk heeft dit subtiele verschil uw computer, subsidiair de gebruikte software, op het verkeerde been gezet. Ik zou zeggen: check het even en voor zover nog nodig machtig ik bij deze Connexxion alsnog die € 2,10 van mijn rekening af te schrijven.

Toen alle administratieve handelingen nog door mensen verricht werden, zou het een of ander boekhoudkundig type allang zijn opgevallen hoe het zat met de betaling van die € 2,10. Maar computers volgen regeltjes, ze kijken niet even verder en scheiden vervolgens een (dreig)brief af. Het lijkt me ook wel duidelijk dat die medewerker die ik eerder aan de lijn had niets heeft uitgezocht, maar er gemakshalve van uitgegaan is dat de computer zijn werk wel zal doen.

Voor alle zekerheid ga ik vandaag ook nog even bellen met Connexxion, want voor je het weet beëindigt de computer de dienstverlening en zonder dat AOV kom ik niet veel verder dan 'mijn' winkelcentrum.