woensdag 19 augustus 2015

UITERLIJK

Vorig jaar ontstond er bij de intocht van Sinterklaas in Gouda enig rumoer. Naar aanleiding van een rechtzaak schreef Trouw daar eergisteren o.a. dit over: In het proces-verbaal staat het volgende te lezen: 'Wij (de politie dus) hielden ons op tussen het podium van Sinterklaas en de media. Wij zagen hier gezinnen met hun kleine kinderen staan en daartussen mensen, die opvielen door hun afwijkende uiterlijk met betrekking tot het beeld van mensen met gezinnen. Hun uiterlijk zou je kunnen typeren als links georiënteerd.

Als je dat zo leest, ben je geneigd te veronderstellen dat bij (althans delen van) ons politiekorps nog altijd de theorieën van de Italiaanse criminoloog Lombroso (1835 - 1909) worden aangehangen. Die immers was van oordeel dat je criminelen kon herkennen aan bepaalde uiterlijke kenmerken.

Ik beschouw mezelf als tamelijk links. Kan de politie dat van een afstand zien, als ik me in een menigte bevind en, zo ja, wat doet ze daar dan mee? Als ze daar inderdaad iets mee doet, mag dat dan? Volgens mij niet. Zolang ik niets strafbaars doe, mag ik zo links zijn als ik zelf wil. Van de korpsleiding en van de overheid verwacht ik dat ze ar alles aan doet om te voorkomen dat de dienstdoende agenten, bijvoorbeeld bij Sail, er niet van die vreemde ideeën over het uiterlijk van de bezoekers op na houden, zoals 'een afwijkend uiterlijk met betrekkingt tot mensen die van tall ships houden'.