dinsdag 31 oktober 2017

JUBILEUM

  1. Synagogen en Joodse scholen moeten in brand gestoken worden.
  2. Huizen van Joden moeten afgebroken en verwoest worden. In plaats daarvan moet hun een simpel dak of een stal worden toegewezen.
  3. Joodse gebedsboeken moeten afgenomen worden.
  4. Rabbijnen en andere Joodse geletterden moet, op straffe van de dood, verboden worden ooit nog iemand het Joodse geloof te leren.
  5. Sieraden en geld van de Joden moet afgenomen worden.
  6. Joden mogen zich niet meer op straat vertonen.
  7. Joden moeten opgepakt worden en in werkkampen gestopt worden om hen hun brood te laten verdienen.
Dit zijn niet de ideeën van een Duitser uit het nazitijdperk. Zij zijn wel van een Duitser, een die vandaag op ruime schaal herdacht wordt omdat hij vandaag precies 500 jaar geleden zijn '95 stellingen' bekend maakte. Dit wordt min of meer als het officiële begin van de reformatie beschouwd. Het Lutheranisme werd met name beleden in Duitsland en de Scandinavische landen. Nederlandse protestanten volgden Calvijn. Belangrijk verschil  tussen beide stromingen was de houding t.o.v. de overheid. Lutheranen vonden dat de overheid altijd gehoorzaamd moest worden, ook als die geheel fout bezig was. Calvinisten vonden dat een foute overheid niet gehoorzaamd hoefde te worden. Vandaar in 1581 de 'Acte van Verlathinge.'
    Natuurlijk zal het overgrote deel van de huidige Lutheranen hun grote voorman niet volgen in zijn antisemitische ideeën, maar als er aan heldenverering wordt gedaan plaats ik graag wat kanttekeningen.