maandag 26 november 2018

VERBOD

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw kwam de integraalhelm in gebruik bij motorrijders. Volgens mij werd de bivakmuts al lang daarvoor hier en daar gedragen. Met beide hoofddeksels kan (vrijwel) het hele gezicht bedekt worden, maar niemand kwam op het idee gezichtsbedekkende kleding te verbieden. Daar begonnen islamofobe mensen pas over toen hier en daar een vrouw op straat liep van wie niet meer dan de ogen  te zien waren. Het waren er niet veel, schattingen gingen uit van ongeveer 400 vrouwen in heel Nederland. In de 11 jaar dat ik in De  Baarsjes woonde heb ik, als ik het me goed herinneren drie maal een vrouw (waarvan één vrouw twee maal) met een nikab gezien (dat is het gezichtsbedekkende deel van de boerka). In de ruim zeven jaar dat ik nu in Noord woon heb ik één maal (een maand of twee geleden) een vrouw met een nikab gezien. De hele heisa rond de boerka had, kortom, voorkomen kunnen worden als streng islamitische mannen hun vrouwen hadden geboden een integraalhelm te dragen, als ze de deur uitgingen.

Begrijp me goed: ik vind het dragen van een boerka net zo belachelijk als het verbieden ervan. Nu kwam Femke Halsema met een opmerkelijke uitspraak. In Het PAROOL las ik: "Het past gewoon niet bij Amsterdam dat wij mensen uit de tram halen, omdat ze de nikab dragen," zei Halsema. "Dat is onbespreekbaar, lijkt me." Ik zou het nog wat sterker kunnen zeggen: 'Het past niet bij Nederland'. Even opmerkelijk is dat de burgemeester van de grootste gemeente van ons land publiekelijk uitspreekt dat ze geen prioriteit zal geven aan de handhaving van een een democratisch tot stand gekomen wet. Oké, ik vind het ook een volkomen onnodige en belachelijk wet. Geert Wilders c.s. wilden de boerka niet en hebben daar de integraalhelm en andere gezichtsbedekkende kleding met de haren bijgesleept en omdat andere partijen geen stemmen wilden verliezen, hebben ze maar met hem meegestemd.

De gemeentebesturen van Rotterdam en Utrecht hebben inmiddels aangegeven geen prioriteit te geven aan het handhaven van het boerkaverbod, vanwege capaciteitsproblemen. Ik kan me heel goed voorstellen dat die gemeenten geen patrouilles agenten de straat opsturen om boerkadraagsters op te sporen. Dat zou ook volkomen onjuist zijn, want het dragen van de boerka op de openbare weg is evenmin verboden als het dragen van een integraalhelm. De boerka mag alleen niet gedragen worden in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen. Ik kan me voorstellen dat islamitische scholen niet al te gauw zullen klagen over boerka's. Hoe vaak moet je nou echt in een overheidsgebouw zijn? Ik vermoed dat boerkadragende vrouwen, als ze al de deur uitgaan, niet gauw voor het openbaar vervoer zullen kiezen. Ik neem aan dat hun liefhebbende echtgenoten hen wel met de auto willen brengen.

De hele problematiek kan in feite worden teruggebracht tot de situatie dat een zieke vrouw met een nikab een specialist in een ziekenhuis bezoekt. Wat geldt voor een arts het zwaarst: de Nederlandse artseneed (met daarin de volgende tekst: Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.) of de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding?