donderdag 7 februari 2013

Heere

Van de "Gereformeerde Gemeente" had ik wel eens gehoord. Dat is zo'n zeer fundamentalistisch groepje christenen. Maar nu las ik in Trouw dat je ook nog de Gereformeerde Gemeente in Nederland (GGiN) hebt, die in de jaren '50 ontstond na een splitsing in de Gereformeerde Gemeenten. Het kan dus altijd nog fundamentalistischer dan fundamentalistisch. Die GGiN maakt zich ongerust, omdat de SGP, om financiële redenen (anders zou zij subsidie van de overheid verliezen), haar standpunt over vrouwen enigszins wijzigde, althans op papier. De GGiN lijkt zich af te vragen of de SGP wel recht in de leer is. Ze weet niet of het eerlijk is 'om een beginsel wel in de praktijk te hanteren, maar dit niet openlijk te erkennen omdat men dan te maken kan krijgen met juridische consequenties'. Beter had het SGP-bestuur 'de zaak in de hand van de Heere overgegeven'.

Erg principieel is het besluit van de SGP natuurlijk niet, daar heeft de GGiN helemaal gelijk in, maar hoe christelijk je ook bent en hoe graag je ook wil doen wat de Heere God van je vraagt, je kunt er niet om heen dat Mammon ook af en toe gediend wil worden. En dan maar hopen dat de Heere oog heeft voor je problemen en een weggetje weet te vinden waarlangs de Hoge Raad der Nederlanden en/of het Nederlandse parlement op andere gedachten gebracht kunnen worden.
x