vrijdag 11 november 2011

Schuld

Ik begin er een beetje genoeg van te krijgen. Het lijkt erop dat men mij en andere ouderen een schuldcomplex wil aanpraten, vanwege de steeds maar stijgende kosten van de gezondheidszorg en van de  daarmee verband houdende premies. Zal ik dan maar dood gaan? Dan ben ik geen kostenpost meer.

Ik heb ook al horen zeggen dat kinderen (verplicht) meer voor hun hulpbehoevende ouders moeten gaan zorgen. Dat scheelt immers in de kosten van verpleeg- en verzorgingshuizen. Mag ik even weten wie er dan voor mij gaat zorgen?  Moet ik een beroep gaan doen op (achter)neefjes en -nichtjes? Die kennen me nauwelijks, laat staat dat er een warme band bestaat.

Ik heb het al eens eerder gezegd: al die maatregelen hebben niets te maken met bezuinigingen: er worden alleen maar kosten verplaatst. De premiestijging wordt beperkt door de invoering of verhoging van de eigen bijdragen, maar betalen zul je. Minder ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen betekent dat jij, naast je drukke baan en zorg voor je kinderen, ook nog een behoorlijk stuk mantelzorg op je mag nemen. Het zou best kunnen dat dat wat stress en vervolgens een burn out oplevert, ziekteverlof, medische hulp. Wie gaat dat betalen? We worden al gestresst, omdat we dagelijks te horen krijgen, dat de euro in gevaar is. De beleggers, dat zijn mensen die nog altijd geld over hebben na de dagelijkse uitgaven en het betalen van de vaste lasten, zien het niet meer zitten. Wat moet je als je het nu nog net kan redden, maar die eigen bijdrage er niet meer bij kan hebben, tenzij je de contributie voor de sportclub van je kinderen maar afschaft. Laat ze maar een eind gaan fietsen voor de broodnodige beweging.

In Trouw las ik dat VVD, CDA en PVV gaan onderhandelen over een nieuw regeerakkoord, want er moet nog meer bezuinigd worden, d.w.z.: nog meer collectieve lasten moeten private lasten worden. De PVV staat momenteel in de peilingen op verlies, want die zou die lastenverhogingen niet pikken. Zal Wilders verdere verhoging blijven gedogen? In dezelfde peilingen is de SP intussen net zo groot als CDA en PvdA samen. Ik ga hier niet beweren dat de SP garant staat voor een oplossing van alle financiële kwalen, maar ze staat wel voor SOLIDARITEIT. Je weet wel: sterkste schouders die zwaarste lasten dragen.
x