donderdag 4 februari 2010

Reguleren

Ga iets wettelijk verbieden wat heel veel mensen plezierig vinden en je kweekt criminaliteit. Het schoolvoorbeeld daarvan is de 'drooglegging' in de Verenigde Staten: van 1919 tot 1933 was handel in en gebruik van alcohol verboden. (De Grondwet werd daar zelfs voor gewijzigd.) Nochtans werd tot in de hoogste kringen alcohol gedronken. De handel in alcohol kwam geheel in handen van de criminaliteit. De maffia is er schatrijk mee geworden. Tijdens mijn vakantie in de VS (waar al jaren een 'war on drugs' gevoerd wordt), een aantal jaren geleden, zag ik in Washington DC een poster op een abri met daarop de volgende tekst:
America 1992 to 1999
3.2 million tobacco deaths.
1.4 million alcohol deaths.
0 marijuana deaths.
Tell us the truth.

Nederland heeft het meest succesvolle drugsbeleid van Europa. Nergens zijn er zo weinig jongeren verslaafd, nergens is de overlast zo gering. Dat betekent niet dat er geen overlast is, die is er zeker wel en die is heftig. Dat schrijft ene Bouwmeester (ik vermoed Lea Bouwmeester, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA) in de Volkskrant en gemakshalve neem ik aan dat zij haar cijfertjes gecheckt heeft. Maar hoewel de verkoop van (geringe hoeveelheden) wiet gedoogd wordt, zijn de teelt van en de handel in wiet geheel verboden. Dat leidt tot prijsopdrijving. Dat maakt de handel in wiet zeer lucratief en dat leidt dus tot criminaliteit  en overlast. Een hele rij burgemeesters van diverse politieke pluimage heeft er voor gepleit de aanvoer van wiet naar coffeeshops te reguleren, waardoor die uit de criminele sfeer wordt gehaald.

Met name het CDA heeft regulering van de teelt van en handel in wiet altijd tegengehouden.  Bouwmeester meent nu bij het CDA in ieder geval onderkenning van het probleem te bespeuren. Het CDA schijnt zelfs bereid te zijn het regeerakkoord op dit punt open te breken. Voordat het zo ver is zijn we al aan het volgende regeerakkoord toe, vrees ik, maar het is het eerste kleine stapje in de goede richting.

Ik heb ook mijn stokpaardjes. Het rookverbod in de horeca heeft ertoe geleid dat in veel cafés nu illegaal gerookt wordt. Het op de stoep voor het café roken heeft geleid tot overlast voor passanten en omwonenden. Bij de AH waar ik mijn dagelijkse boodschappen doe wordt tegenwoordig meermalen omgeroepen dat je bij de aanschaf van tabak tot twintig jaar een legitimatiebewijs moet laten zien om aan te tonen dat je ouder bent dan zestien. Hoe zien die AH-medewerkers eigenlijk dat iemand eenentwintig of ouder is en ze dus geen legitimatie hoeven te vragen?

PS
Was ik het toch bijna vergeten! Er is ook weer een nieuwe 'Prognose' verschenen.
X