maandag 25 januari 2010

Peiling

Rita Verdonk zal het vast helemaal met Camiel Eurlings eens zijn: bij zo'n ingrijpend besluit als (eventuele) invoering van de kilometerheffing/rekeningrijden moet je naar 'de burgers' luisteren, in dit geval naar de autorijdende burgers die lid zijn van de ANWB, die de meningen van haar leden gaat peilen.

Nog even los van de wat merkwaardige opstelling van Camiel was mijn eerste reactie: die peiling deugt van geen kanten, want je mag er hoe dan ook van uitgaan dat vooral tegenstanders zullen reageren. En waarom wordt alleen de mening van autorijders gevraagd? Wat er uiteindelijk ook besloten wordt, het besluit heeft ook consequenties voor mensen als ik die zelden of nooit gebruik maken van een auto. Zo zal ik provinciale belasting gaan betalen die in de plaats van 'opcenten' komt. Bovendien is de ANWB niet de enige belangenorganisatie van automobilisten.

Tot mijn genoegen las ik in de Volkskrant dat twee opinieonderzoekers het met mij eens zijn: Maurice de Hond en Willem Koetsenruijter, docent journalistiek en nieuwe media aan de Universiteit Leiden. Maurice de Hond noemt de onderzoeksmethode 'een heel ongelukkige manier om steun in de samenleving te peilen'. Volgens Koetsenruijter is het een ver van evenwichtige steekproef, met een systematische fout. 'Het is zeer onwaarschijnlijk dat er evenveel voor- als tegenstanders zullen meedoen'.

De Hond merkt ook op: Door de lading die Camiel Eurlings er zelf aan heeft gegeven, weet je bijna zeker dat nee-stemmers harder hun best gaan doen. Er staat namelijk een premie op: je kunt de kilometerheffing tegenhouden.

Camiel was in 1994 het jongste gemeenteraadslid ooit. Hij is op twee na de jongste minister sinds 1815. Hij is de jongste minister van Balkenende IV. Hij heeft volgens mij een brandende ambitie: Jan Peter opvolgen als leider van het CDA en als premier. De manier waarop hij omgaat met de kilometerheffing zou wel eens een behoorlijk obstakel kunnen worden.
x