vrijdag 13 maart 2015

PRIVACY

O jee, kunnen terroristen en ander gespuis nog wel goed (en tijdig!) worden opgespoord nu de telecombedrijven niet meer alle gegevens over ons telefoon- en internetgebruik hoeven te bewaren, zodat de politie die kan inzien wanneer ze maar wil?

Er zijn mensen die niet kunnen of willen begrijpen dat je weinig hebt aan privacy als je in de buurt van een bom bent die door een terrorist tot ontploffing wordt gebracht. Dat die terrorist zelf ook om het leven komt  is maar een schrale troost.


Nee, natuurlijk geloof ik zelf niet in wat ik hierboven schrijf. Ik heb me in mijn jonge jaren door een leraar laten vertellen, dat de wetgeving er vooral en in de eerste plaats is om de individuele burger te beschermen tegen de overheid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog blies het 'verzet' niet voor niets diverse plaatsen op waar de gemeenten het bevolkingsregister bewaarde. Hoe primitief dat systeem ook was, vergeleken bij onze huidige gedigitaliseerde gegevensbestanden, het verschafte de bezettende Duitse overheid al heel wat inzicht in de samensteling van onze bevolking. Stel je even voor dat er hier een regering aan de macht komt die het wel handig vindt om te weten wie er een onnederlandse naam heeft en ook wil weten waar die persoon zich van uur tot uur bevindt.


Ooit hadden we een ministerie van justitite. Dat is nu het ministerie van veiligheid en justitie. Veiligheid gaat voor gerechtigheid. Bij 'de Correspondent' las ik: Neem Teevens toespraak toen hij zijn aftreden bekendmaakte: ‘Ik ben vierenhalf jaar opgetrokken met minister Opstelten om het land veiliger te maken.’

Veiliger. Niet: rechtvaardiger. Het geeft de prioriteiten aan van het duo. Het recht is er om de veiligheid te dienen.

Mijn prioriteiten liggen wat anders.