zondag 8 oktober 2017

LEF

Het PAROOL geeft een lijstje met

De mooiste quotes van Eberhard van der Laan

Deze vond ik heel leuk:
"Wist je dat beleid een anagram is van debiel?"
Tijdens een overleg met ambtenaren op het stadhuis

In dezelfde krant een artikel over de opvolging van Van der Laan. Op het stadhuis wordt er rekening mee gehouden dat de nieuwe burgemeester pas in september 2018 wordt geïnstalleerd. Formeel wordt de burgemeester benoemd door de koning, op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken. De huidige praktijk is echter dat de persoon wordt voorgedragen die door de gemeenteraad gekozen wordt. Nu wordt er over minder dan een half jaar (21 maart 2018) een nieuwe gemeenteraad gekozen en je kunt je voorstellen dat de oude gemeenteraad de nieuwe niet voor de voeten wil lopen door nog 'effe gauw' een nieuwe burgemeester te kiezen. Dat betekent dat de hele procedure voor de benoeming van de nieuwe burgemeester pas na 21 maart op gang komt.

Commissaris van de Koning Johan Remkes is nu aan zet om een waarnemend burgemeester aan te stellen, die naar verwachting lang blijft zitten. Hij zal dat doen na overleg met de fractievoorzitters in de gemeenteraad.

Sinds 1946 waren de burgemeesters van Amsterdam altijd lid van de PvdA. De PvdA was ook lang de grootst fractie in de gemeenteraad. Dat is ze niet meer en het lijkt me niet reëel te verwachten dat ze dat volgend jaar weer zal worden. Hoe dan ook, je moet een behoorlijk portie lef hebben, als je de ambitie hebt Eberhard van der Laan op te volgen.