vrijdag 26 juni 2020

GODSDIENSTONDERWIJS

Ene Tom Heijen schrijft een lezersbrief aan Het PAROOL. Hij schrijft o.a.: In bijna alle geloven zit een vorm racisme en intolerantie tegenover ongelovigen, homoseksuelen en afwijkende opinies. Kijk maar naar de vele haat- en discriminerende alinea’s in geloofsboeken. Waarom accepteren we dat als maatschappij? Tom ziet graag dat godsdienstonderwijs verdwijnt uit het onderwijs.

Van de meeste geloven weet ik niet  voldoende, van het christelijk geloof weet ik, neem ik maar even aan, meer dan de gemiddelde Nederlander, dankzij mijn opvoeding door gereformeerde ouders en gereformeerde lessen in basis-, middelbaar en voortgezet onderwijs.

God heeft het volk Israël na zijn tocht door de Jordaan opdracht gegeven tot genocide. Israël moet het land Kanaän innemen. Daar wonen, volgens Exodus 7 : 1, Hethieten, Girgasieten, Amorieten, Kanaänieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. Wanneer de HEER, uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen. Dat liegt er niet om. Moeten we dat de Joden van nu, de staat Israël, nu nog nadragen? Nee, natuurlijk niet!

De doodstraf, die wij in onze Grondwet hebben verboden, wordt in de Bijbel voor heel wat 'misdaden', waaronder homoseksualiteit, opgelegd.

Hoe atheïstisch je ook bent. je kunt niet ontkennen dat religies eeuwen lang een wezenlijk onderdeel van de heersende beschavingen  hebben uitgemaakt. Dat heeft tot opvattingen en gedragingen geleid die wij thans in meerderheid verwerpen. Het zijn overigens niet alleen religies die tot haat en discriminatie leiden, met het nazisme als afschuwelijk dieptepunt.

Tom schrijft verder nog: Ook de huidige Paus verwijdert de haatdragende en agressieve teksten niet uit de Bijbel. Wil hij Mein Kampf ook wel weer laten uitgeven zonder alle antisemitische teksten? Wat hij wil is vrijwel hetzelfde als standbeelden van foute Nederlanders weghalen en straatnamen veranderen. Het verandert totaal niets aan onze geschiedenis en het zal de hard core racisten en andere discriminerende types niet op andere gedachten brengen.

Zolang er nog godsdiensten zijn moet er juist wel godsdienstonderwijs gegeven worden, ook op openbare scholen. Daarbij moeten alle van belang zijn de godsdiensten behandeld worden. Laat de jeugd weten wat die grote groepen mensen denken. Waarom ze over aan aantal dingen verschillend denken. Leer ze  hoe religies geëvolueerd zijn. Dat het christendom in onze geschiedenis een belangrijke rol heeft gespeeld, maar dat het ook beïnvloed is door humanisme, liberalisme en socialisme, wat tot onze hedendaagse cultuur heeft geleid.