vrijdag 1 januari 2010

Aanpassen

Traditioneel is 1 januari de datum waarop veel rokers beginnen met het ten uitvoer leggen van een goed voornemen: stoppen met die voor hen slechte en voor anderen op zijn minst hinderlijke gewoonte. Ab Klink heeft, in gemeen overleg  met de Staten-Generaal, vreselijk zijn best gedaan de niet-rokers terzijde te staan door een algeheel rookverbod in de horeca. Daar kwam enigszins de klad in toen rechters beslisten dat in kleine cafés waarin alleen de eigenaar achter de bar staat, wel gerookt mag worden. In september besloot Ab aan een wetswijziging te werken: in cafés met een goed ventilatiesysteem zou weer gerookt mogen worden; tot de wetswijziging van kracht wordt zal het roken in kleine cafés worden gedoogd.

De laatste Trouw van 2009 had deze kop:
Rookverbod wordt volop genegeerd

Niet alleen door die Bourgondische types bezuiden de grote rivieren wordt, ook in grotere cafés, weer volop gerookt, de nuchtere inwoners van Drenthe doen vrolijk mee. Je vraagt je misschien af waarom dit verschijnsel mij nog niet opgevallen was? Simpel: Ab Klink was er in ieder geval in geslaagd mijn horecabezoek drastisch te verminderen. Kan ik dan helemaal niet gedurende 2 à 3 uur zonder sigaret? Ja hoor, daar was ik allang aan gewend. Toen ik nog werkte was het reeds jaren gebruikelijk dat er tijdens vergaderingen niet gerookt werd. En ik vergaderde veel, ook in mijn vrije tijd. Als ik, sinds het rookverbod, in gezelschap naar een kroeg of restaurant ging, rookte ik ook geruime tijd niet. De aangename aspecten van het gezelschap wogen op tegen het gemis van de nicotine. Maar als ik alleen naar een kroeg ga, doe ik dat (ook) voor mijn plezier. Dat plezier bestaat in die situatie uit een combinatie van bier drinken, boek lezen en sigaret roken. Dat kan ik thuis uiteraard naar hartenlust doen, maar zelfs ik vind het wel eens leuk om in een andere omgeving te zitten.

Intussen lijkt het me wel duidelijk dat de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) andere prioriteiten aan haar kop heeft dan en masse overtreders van het rookverbod op te sporen, aan te houden en voor te geleiden. Ab Klink heeft kennelijk de consequenties van het verbod - een voldoende aantal mensen om het te handhaven - niet helemaal realistisch ingeschat. Dat is ook wat moeilijk als je samen met je collega's hebt besloten dat het aantal ambtenaren verminderd moet worden. De medewerkers van de VWA zijn ambtenaren. Daar zullen ook wel wat rokers onder zitten. Die zijn wellicht wat gauwer geneigd een kroeg "klein" te vinden en dus tot gedogen.

Camiel Eurlings, een collega van Ab Klink, heeft het bij zijn plannen voor de kilometerheffing voortdurend over 'voldoende draagvlak'. Ik vraag me zo langzamerhand af of Ab bij de voorbereiding van zijn wet ook wel eens over draagvlak heeft nagedacht. "Ruim zestig procent van de bevolking rookt niet," zal Ab gedacht hebben, "draagvlak genoeg." Ongezien durf ik te zeggen dat in al die kroegen waar het rookverbod wordt overtreden de meerderheid van de clientèle bestaat uit niet-rokers. Die hebben, denk ik, net iets als ik: gedurende een paar uur nemen ze, omwille van het gezelschap, even genoegen met een iets minder leuk facet van de omgeving. Dat gebeurde al voordat die wet er was. Maar ja, er moest weer eens ingegrepen worden in het vrije spel der maatschappelijke krachten.

PS
Net als op alle voorgaande dagen hoop ik dat het mijn lezers de toekomende dagen voortdurend naar wens gaat.

PPS
Er is weer een nieuwe Prognose.
x