zaterdag 20 juli 2013

Controleren

Moeten we ons eigenlijk wel druk maken over PRISM, dat programma van de Amerikaanse National Security Agency, dat telefoon- en internetgegevens van Jan en alleman over de hele wereld verzamelt? Laten we eerst maar eens kijken naar onze eigen overheid die zulke gegevens over haar burgers verzamelt op een schaal die zijn weerga op Europees niveau niet heeft. We hebben hier geen eens een klokkenluider nodig om daar achter te komen. Onze eigen minister van Justitie en Veiligheid schrijft dat open en bloot in een brief aan de Tweede Kamer. Verder, schrijft de Volkskrant, vroeg justitie 56.825 keer om historische gegevens, bijvoorbeeld om de locatie van het begin van een gesprek. Dat vraagt ze dan aan de telefoon- en internetproviders, die verplicht zijn zulke gegevens gedurende bepaalde tijd te bewaren.

Veel mensen vinden het argument voldoende, dat door al dat afluisteren en meelezen toch boeven gevangen worden en "van mij mogen ze alles weten." Ja, het bevolkingsregister is op zich een nuttige zaak, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog deed het ondergrondse verzet zijn best zo veel mogelijk van die bevolkingsregisters te vernietigen, omdat de Duitse bezetters daar heel veel gegevens uit konden halen die ze ten nadele van het Nederlandse volk konden gebruiken.


We mogen niet vergeten dat gedurende de Koude Oorlog veel Nederlanders die van communistische of pro-Russische sympathieën verdacht werden, nauwkeurig gevolgd worden en gehinderd werden in het verkrijgen van een baan van enig niveau. (Zelfs de meest simpele baan bij de overheid, bijv. postbode, was sowieso uitgesloten.) We hebben nu een redelijk democratische overheid, maar het is in meer landen gebeurd dat een democratische overheid vervangen werd door een minder democratische. Die laatste beschikt dan ook over al die persoonlijke gegevens. Vind je dat een prettig vooruitzicht?

Bits of Freedom, een organisatie die opkomt voor de digitale burgerrechten, meent dat de gepubliceerde cijfers onbruikbaar zijn. 'Er moet veel meer bekend worden gemaakt, wil je de autoriteiten kunnen controleren', aldus een woordvoerder. Precies! De overheid mag op bepaalde, wettelijk omschreven terreinen ons controleren en wij, de burgers, hebben het recht om iedere stap te controleren die de overheid doet..