donderdag 10 december 2015

ILLEGAAL

We vinden het allemaal verkeerd als er illegale dingen gedaan worden, toch? We zijn er ook allemaal, hoop ik, voor, dat de klimaattop in Parijs een succes wordt: geen fossiele energie meer, maar o.a. meer windenergie. Als je over beide dingen nagedacht hebt is het toch wel raar als je in de Volkskrant de volgende kop leest: Rijk blijft subsidie aan illegale windmolens gewoon betalen.

In het algemeen houdt het Rijk/de regering niet van illegale dingen, maar: De rijksoverheid heeft de eigenaar van een illegaal geplaatste windturbine in de kop van Noord-Holland 3,2 miljoen euro subsidie gegeven. (...) De windturbine in de gemeente Schagen kreeg acht jaar lang overheidssubsidie voor het opwekken van duurzame energie. Begin 2015 bepaalde de Raad van State dat de molen op een plek stond waar hij niet mag staan en dat hij diende te worden afgebroken. De gemeente Schagen wist van begin af aan dat de molen niet aan de vergunningseisen voldeed, maar kneep een oogje toe. (...) De windmolen in het Noord-Hollandse Sint-Maartensbrug is illustratief voor de heisa rond windenergie. Waar windmolens komen, volgen inspraakavonden, protesten, ingezonden stukken in kranten en veelal slepende juridische procedures. Voorstanders hameren op de duurzaamheid van windenergie. Tegenstanders reageren dat ze ook voor duurzame energie zijn, maar niet houden van geluidsoverlast en slagschaduw. Er is één constante: de eigenaren ontvangen veel subsidie. Of de molen een geldige vergunning heeft of niet, lijkt daarbij niet uit te maken. (Onderstreping toegevoegd.)

In de praktijk wordt de subsidie uitbetaald door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Die houdt er nu eens een niet-bureaucratische, verfrissende redenering op na: Een woordvoerder zegt dat eigenaren van een windmolen subsidie krijgen voor de geleverde stroom, niet voor de juiste vergunning. 'Deze specifieke windturbine produceerde daadwerkelijk duurzame energie.'