zondag 28 november 2010

Boos

Via de 'The Skeptic's Dictionary Newsletter' kwam ik op het blog van de Amerikaanse Greta Christina. Zij is atheïste en zij is boos. Ik geeft hier een aantal redenen voor haar boosheid.

1. 45% van de Amerikanen zou niet stemmen op een atheïstische kandidaat voor het presidentschap.
2. Atheïstische conventies hebben extra beveiliging nodig in verband met fatwa's of (andere) doodsbedreigingen.
3. Atheïstische militairen worden verplicht gebedsbijeenkomsten bij te wonen; atheïstische bijeenkomsten worden door officieren verstoord.
4. Christelijke groepen mogen evangeliseren op militaire bases; atheïstische militairen die daartegen bezwaar maken (op het grond van het Eerste Amendement op de Grondwet) worden lastig gevallen en met de dood bedreigd.
5. President Bush Sr. zei eens: "Nee, ik vind niet dat atheïsten als burgers beschouwd moeten worden, noch als patriotten. Dit is één natie onder God."
6. Het duurde tot 1961 voordat atheïsten lid van een jury konden worden, voor een rechtbank konden getuigen of een openbaar ambt konden bekleden.
7. Ongeveer de helft van de Amerikaanse bevolking gelooft in creationisme.
8. Veel schoolbesturen moeten er nog altijd geld en tijd aan besteden om te realiseren dat de evolutietheorie op hun scholen mag worden onderwezen.

De Verenigde Staten hebben nog altijd de pretentie dat zij de beste democratie ter wereld zijn.

Greta Christina is ook boos op de kerken en gelovigen, omdat:
1. ze nog altijd gevaarlijke zelf uitgevoerde abortussen veroorzaken of vrouwen dwingen tot het krijgen van ongewenste kinderen;
2. mensen met moeilijkheden geadviseerd wordt contact op te nemen met priester, dominee of rabbi, die geen enkele opleiding voor dat werk gevolgd werk hebben;
3. religieuze leiders mensen met problemen raad en advies geven die niet gebaseerd zijn op wat er in hun hersenen gebeurt, maar op wat volgens hun leer de wil van God is;
4. veel gelovigen het gebed zien als een soort boodschappenlijstje voor God, zeker als dit om zaken van ziekte en gezondheid gaat;
5. Moeder Theresa lijden als een mooie gift van God aan de mensheid zag;
6. kinderen geleerd wordt hun lichaam en seksualiteit te vrezen haten;
7. religieuze leiders stelen, bedriegen, liegen, politieke en
maatschappelijke processen manipuleren, volgelingen seksueel misbruiken en zich in het algemeen als het schuim der aarde gedragen en omdat mensen die dat zien gebeuren nog altijd vinden dat atheïsme slecht is,
want zonder religie is er geen basis voor moraal.

Het voorgaande is maar een korte samenvatting van een veel uitgebreider blog, maar dit lijkt me wel weer voldoende voor een zondagse overdenking.
x