zaterdag 10 juni 2017

CONSEQUENT

Een paar dagen geleden schreef ik over de naam van de IJselstraat. Ik wilde de reden van die foute w schrijfwijze eten en belde het algemene informatienummer van de gemeente. Ik kreeg de naam en het e-mailadres van een ambtenaar die mij mogelijk de gewenste informatie zou kunnen geven. Ik schreef hem het volgende:
"Ik ben opgegroeid in de Rivierenbuurt. Ik ging naar de lagere school in de IJselstraat. Toen al, maar nog steeds (ik ben nu 78) vroeg ik mij af waarom de gemeente (Oude) IJselstraat hardnekkig met één in plaats van met (de correcte) dubbel S schrijft."
Gisteren ontving het volgende antwoord:
"In het besluit van 28 september 1923 is de naam als IJselstraat opgenomen, terwijl er bij de verklaring van de naam wordt verwezen naar de rivier de IJssel. Ik kan niet anders concluderen dat daar dus de fout is ontstaan. De schrijfwijze op de borden is dus in overeenstemming met het besluit. Ik hoop u hiermee geformeerd (sic!) te hebben en beschouw uw vraag hiermee als afgehandeld."

Een typisch ambtelijke redenering: de schrijfwijze is "in overeenstemming met het besluit." Er is dus niks mis met die naambordjes. Intussen heb ik zelf ook wat verder gespeurd en mag ik concluderen dat de gemeente Amsterdam wel consequent is. Een Zuid-Hollands eiland en tegenwoordig Rotterdams stadsdeel heet IJsselmonde. In Amsterdam-Noord vinden we de IJselmondestraat.

Het kan nog gekker: in Buitenveldert is de Gijsbrecht van IJselsteinstraat. Ik weet dat Wikipedia niet de meest betrouwbare encyclopedie is, maar daar wordt geschreven over Gijsbrecht van IJSSelstein. Ik neem aan dat het correct is, want er is een gemeente IJsselstein in Utrecht.

Die ambtenaar beschouwt mijn vraag als afgehandeld, maar ik nog lang niet. Ik blijf doorzoeken. Wat heeft Amsterdam tegen de IJssel?