zaterdag 26 mei 2012

Persoonlijk

'De islam is geen geloof, maar een barbaarse achterlijkheid'. Dat is de persoonlijke overtuiging van een vmbo-leraar maatschappijleer in Leiden, die hij openbaar had gemaakt in een tweet. Trouw schrijft daarover, omdat de leiding van de school de man geschorst heeft, want "De uitlatingen van die leraar staan haaks op onze visie: wij staan open voor alle gezindten. Een leraar maatschappijleer wordt geacht tieners te leren hoe ze in een multicultureel land moeten leven. Hij moet ze trainen in burgerschap en ze verantwoord leren omgaan met social media. Na zo'n tweet ben je dan niet geloofwaardig meer." De leraar vecht de schorsing aan, want "Wat ik in mijn vrije tijd doe, mag ik zelf weten. Ik heb er bij mijn sollicitatie ook geen geheim van gemaakt dat ik op de PVV stem."

Natuurlijk mag die leraar er een, naar mijn oordeel, verkeerde, zelfs achterlijke, mening over de islam op nahouden. Hij mag die, aan de borreltafel in de kroeg of tijdens een feestje met familie en/of vrienden ook vrijelijk uiten. Maar in Facebook en twitter en al die andere sociale media, maak je je mening openbaar, toegankelijk voor iedereen. In zijn geval ook voor zijn leerlingen en werkgever en die mogen daarover hun eigen mening hebben en daarnaar handelen. Voor zijn leerlingen is hij niet geloofwaardig meer als hij tijdens zijn les de islam op één lijn stelt met andere godsdiensten als christendom, judaïsme en hindoeïsme. De schoolleiding mag hem verwijten dat hij niet het door haar beleden multiculturalisme tot uiting brengt. Als Mark Rutte in een tweet hetzelfde zou schrijven als die leraar, zou hij heel wat uit te leggen hebben aan de Tweede Kamer en die zou hem niet laten wegkomen met het 'excuus' dat hij in zijn vrije tijd mag schrijven wat hij wil.

Ik kan hier beledigend en discriminerend te werk gaan, maar ik ben me er wel degelijk van bewust, dat iedereen die dit leest mij daarover ter verantwoording kan roepen. Ik hoef niemand vooraf te vragen: "Mag ik dit wel schrijven?" Iedereen weet wel zo'n beetje wat er in de Grondwet staat over de vrije meningsuiting: "Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren", maar daar kont nog een tekstje achteraan: "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet."
x