dinsdag 30 november 2010

Integriteit

Een minister doet tijdens zijn/haar ambtsperiode aardig wat kennis op. Na de ambtsperiode moet er ook weer brood op de plank komen. Het is meestal niet zo moeilijk als ex-minister een baan te vinden. Voor een bedrijf is het wel handig iemand in huis te hebben die 'het (politieke) wereldje' en de hoofdpersonen daarin een beetje kent.  Daar zit een gevaar in: de ex-minister zou de opgedane kennis kunnen misbruiken tot eigen voordeel of tot voordeel van het bedrijf en daarmee ten nadele van andere(n). Maar uiteraard moeten we er in beginsel van uitgaan dat zo'n persoon voldoende integer is om te kunnen beoordelen in hoeverre zhij met de verworven kennis kan en mag omgaan.

Nu bestaan er volgens de Volkskrant integriteitsregels voor oud-bewindslieden, maar: Nu is vaak te vaag hoe ex-ministers omgaan met vertrouwelijke informatie, vindt het christen-democratische Kamerlid Ger Koopmans. Bij het CDA geloven ze in God en gebod, dus daar zal het bijna automatisch wel goed zitten met de integriteit. Maar als iemand als Wouter Bos naar KPMG gaat en zegt 'We hebben er natuurlijk over nagedacht of er kennis en informatie was die ik had en niet mocht gebruiken. Dat hebben we als ministerie zorgvuldig gecheckt.', dan vindt Koopmans dat 'te schimmig'.

Er zijn nogal wat regeltjes in dit land die er voor moeten zorgen dat we ons allemaal netjes gedragen. Veel daarvan zijn zeer terecht. Het gaat immers niet aan je buurman te vermoorden, je buurvrouw aan te randen of je baas te bestelen, om maar een paar duidelijke voorbeelden te noemen. Nu moet het ook binnen het CDA zijn opgevallen dat zelfs die duidelijke en onomstreden regels helaas nogal eens overtreden worden, wat de mogelijke strafgevolgen ook kunnen zijn. De doodstraf op moord leidt in Amerika niet tot minder dan hier. Het zijn er zelfs (relatief) meer. Hoe scherp moet je dan die integriteitsregels maken om de ex-bewindspersonen nog integerder te laten zijn of worden? Het CDA moet ook weten dat ze bij coalitiegenoot VVD niet zo gek zijn op regeltjes. Koopmans gaat Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken vragen goed te kijken naar die regels en deze te verscherpen.Voordat Donner daarmee klaar is zijn we al een kabinet verder.
x