vrijdag 14 juli 2017

BURGEMEESTER

Als ik de Volkskrant moet geloven is de kans groot dat onder het volgende kabinet de (door de burgers) gekozen burgemeester een feit wordt. De daarvoor benodigde wijzing van de Grondwet is al door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen, maar er moet nogmaals over besloten worden en dan is, zowel in de Tweede als de Eerste Kamer een tweederde meerderheid van stemmen nodig voor aanname van het voorstel.

Volgens mij is een ruime meerderheid van de bevolking vóór een gekozen burgemeester. Waarom eigenlijk? Wat verwacht men dan van die burgemeester? Waarom zou alles beter gaan in een gemeente, als de burgemeester gekozen is?

Wat zijn momenteel de taken van de burgemeester? Die vond ik bij www.burgemeester.nl:

"De burgemeester heeft vele rollen en bevoegdheden. Zo is de burgemeester voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad.

De burgemeester ziet toe op de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijke beleid. Daarnaast heeft hij ook eigen inhoudelijke taken met name op het terrein van openbare orde en veiligheid en is hij opperbevelhebber bij crises, rampen en zware ongevallen. Hij ziet voorts toe op een goede samenwerking met andere gemeenten en overheden. Voor veel mensen is de burgemeester het gezicht van de gemeente."

De benoemde burgemeester is in principe geen politicus, maar een bestuurder. Als we de burgemeester gaan kiezen, verwachten we iets van hem/haar. Zhij zal een programma hebben en willen uitvoeren. Maar we hebben ook de gemeenteraad gekozen. Een aantal partijen, in principe een meerderheid, hebben ook een programma. Wat als de programma's van de burgemeester en van de meerderheid van de raad niet overeenkomen of zelfs tegengesteld zijn? Wat doen we als de gemeenteraad de burgemeester weg wil hebben? Die zegt: 'Niets mee te maken. Ik ben door de burgers van deze gemeente, niet door jullie, gekozen.' En wat moeten de burgers doen, als ze er al gauw achter komen dat die burgemeester toch niet zo goed is als ze bij zijn/haar verkiezing dachten, misschien zelfs een prutser is?

Als we al jaren de gekozen burgemeester kenden, was Eberhard van der Laan dan ook burgemeester van Amsterdam geworden en Ahmed Aboutaleb burgemeester van Rotterdam? Hoeveel burgers van die steden zijn het (nog) oneens met hun benoeming?

Ik hoef niet zo nodig de opvolger van Van der Laan te kiezen.