donderdag 9 mei 2013

Afspraak

Volgens de bron beseft de VVD dat de strafbaarheid van illegaliteit erg gevoelig ligt bij de PvdA. Dat schreef de Volkskrant. Eerlijk gezegd had ik die krant niet nodig om te weten dat die kwestie gevoelig ligt bij de grote meerderheid van de leden van de PvdA. Maar Diederik Samsom vond dat hij zich moest houden aan de afspraak die hij met Rutte had gemaakt tijdens de coalitiebesprekingen.

Wat las ik ook in de Volkskrant? Het strafbaar stellen van illegaliteit is bespreekbaar voor de VVD. Mocht PvdA-leider Diederik Samsom dat willen 'dan valt erover te praten', aldus VVD-kringen. 'Deze kwestie is ons geen kabinetscrisis waard.'

Het is af en toe bijna ontroerend om te zien hoe lief PvdA en VVD voor elkaar zijn. Dat begon al vrij snel toen de achterban van de VVD niet bleek te kunnen leven met de inkomensafhankelijke zorgpremie. De PvdA vond het niet nodig de VVD aan de gemaakte afspraak te houden, want dat kon alleen maar tot crisis leiden. Nu vindt de VVD het niet nodig hard vast te houden aan een afspraak, want stel je voor dat er weer verkiezingen komen. Maar Diederik weigert de uitgestoken hand aan te nemen: "Afspraak is afspraak." Afspraken kun je houden over de ruggen van asielzoekers heen. Die komen hier immers alleen om te genieten van de voordelen die ons land in zo ruime mate biedt.

In de peilingen is de PVV van Wilders weer de grootste partij en staat de PvdA op een behoorlijk verlies. Ja, dan moet je wel even laten blijken dat je tegen die toevloed van profiterende buitenlanders bent. Dan houd je je graag aan afspraken, zelfs als dat niet echt nodig is.
x