dinsdag 20 januari 2015

Bezwaar

Stel dat een afbeelding als hieronder wordt aangetroffen op het prikboord van een school ergens in Nederland:

En stel nou dat een aantal leerlingen daar bezwaar tegen maakt en de schoolleiding verzoekt de afbeelding te verwijderen. Moet de schoolleiding aan dat verzoek gevolg geven of moet ze pal staan voor 'ons' recht op vrije meningsuiting?