donderdag 15 december 2016

TWEEDERDE

Er is voor de zoveelste keer rumoer rond Folkert van de G., de moordenaar van Pim Fortuyn. Het OM wil hem weer een jaar in de cel, omdat hij een van de voorwaarden voor zijn invrijheidsstelling (toen hij tweederde van zijn straf erop had zitten, zo'n twee jaar geleden) zou hebben overtreden. Het is, schrijft de Volkskrant, niet duidelijk waarom het OM juist nu wil dat hij teruggaat naar de gevangenis. 'Omdat dit het goede moment is', is het enige dat de woordvoerster erover kwijt wil.

Als het OM niet kwijt wil waarom het juist nu een goed moment is om Folkert weer een tijdje op te bergen, waarom vertellen ze dan überhaupt dat ze dat willen? Het doet me denken aan (US-)senator Joseph McCarthy, de communistenhater en -jager uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, die af en toe persconferenties belegde om mede te delen dat hij niets had mede te delen.

De discussie over de vervroegde vrijlating beperkt zich zoals bekend niet tot de zaak van Folkert. Ze duikt op elke keer als een 'bekende' langgetsrafte wordt vrijgelaten. Als we nou eens alle straffen met éénderde verminderen en die helemaal laten uitziten, zijn we dan niet af van die steeds weer terugkerende discussie?