woensdag 25 januari 2017

LIGHT

Er wordt de laatste veel gediscussieerd over (het antwoord op) de vraag of, als de PVV  bij de komende verkiezingen als grootste partij uit de bus komt, deze wel mag worden buitengesloten bij de besprekingen over de vorming van een nieuw kabinet?  Is dat wel democratisch?

Bij de tot nu toe laatste kabinetsformatie waren VVD en PvdA het er al gauw over eens dat ze niet verder hoefden te praten met de andere partijen, die samen toch bijna de helft van de Tweede Kamer vormden. Daar werd niet al te veel ophef over gemaakt, als me goed herinner.

Na de verkiezingen in maart zal de PVV naar verwachting zo rond de dertig zetels krijgen. Dat is 20% van het totaal. Niet bepaald een meerderheid. Wel vaker hebben grote partijen buiten de coalitie gestaan. Zo werkt ons democratische parlementaire stelsel nu eenmaal.

In 1986 had de PvdA 52 zetels, maar de regering werd gevormd door CDA (54) en VVD (22). In 1982 was de PvdA met 47 zetels de grootste, maar ook toen werd de regering gevormd door CDA (45) en VVD (36). Ook dit jaar kunnen we de grootste partij best buiten de regering laten. Als de PVV al met derig of meer zetels de grootste zou worden, wil dat echt niet zeggen dat 'het volk' Geert in de regering wil hebben. Het is nog altijd een niet zó geweldig grote minderheid van de bevoltking.
 
In een actualiteitenrubriek werd mensen in de straat gevraagd wat zij dachten van het buitensluiten van Geert Wilders. Een wat oudere vrouw zei: "Als hij de meeste stemmen krijgt en niemand wil met hem regeren, hoe moet dat dan?" Makkelijk zat. Er zijn nog voldoende partijen, die ook allemaal een minderheid van de bevolking achter zich hebben, die gezamenlijk een coalitie kunnen vormen.

Hieronder zie je een zetelverdeling op basis van de peiling van de Politieke Barometer van 19 januari j.l.
Het meest opvallend vind ik dat de SGP op maar liefst 5 zetels staat en de Partij voor de Dieren op 4. Ik vermoed dat er kiezers zijn die niet op een van de traditionele partijen willen stemmen, maar ook niet op de PVV. Dan maar zo'n kleintje. Het zou best kunnen dat 50PLUS daaarom ook door jongeren gekozen wordt.

De VVD lijkt erin te slagen de verkiezingen toe te spitsen op een strijd tussen VVD en PVV, oftewel een strijd tussen PVV en PVV-light.