zaterdag 30 mei 2020

PREVENTIEF

Hoewel er inmiddels talloze voorbeelden te zien zijn geweest, vindt de politiek het nog steeds geen goede zak deze mensen uit te rusten met basisverdedigingsmiddelen als wapenstok en pepperspray. Maar de politie(k) vindt wel, schrijft Het Parool, dat de gewone politie meer mogelijkheden moet krijgen, zoals preventief fouilleren. Dat zou dan vooral moeten kunnen in Amsterdam Zuidoost. Daar vinden nogal war steekpartijen plaats. Juist vanwege de vele steekincidenten in de wijk vroeg de in 2019 uit Rotterdam overgekomen politiechef Frank Paauw al eerder om preventief te mogen fouilleren en zo grip te krijgen op de situatie. “Door de steekpartijen hebben niet alleen de bad guys een mes bij zich, maar ook de good guys om zichzelf te beschermen,” zegt hij. “Het meevoeren van messen is een zorg van de bovenste plank.”

Het  Parool wijst nadrukkelijk op het mogelijk negatief neveneffect van etnisch profileren.  Ruim driekwart van de bewoners van Zuidoost heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Die bewoners worden al vaak gediscrimineerd en met etnisch profileren wordt de kans alleen maar groter dat ze overheid als disriminator gaat beschouwen.

Het preventief fouilleren kan aardig wat tijd kosten en dat in een periode dat veel politiepersoneel is wegbezuinigd. De agent die aan het fouilleren is kan zich niet bezig houden met het vangen van echte boeven.

We willen hier natuurlijk geen toestanden zoals die recentelijk te zien waren in de VS. Echter, ik kan me voorstellen dat er eens een jongere is die zich verzet tegen preventief fouilleren. Wat doet/ doen de betrokken agent(en)?