vrijdag 21 september 2018

SEXY

Harry Bijl is de schrijver van een boek (over de IJtunnel) dat verschijnt op 30 oktober, de officiële verjaard de van de tunnel, laat Het PAROOL ons weten.
Er ging een joekel van een ontstaansgeschiedenis aan de totstandkoming vooraf, zegt (..".) Harry Bijl: (...)  "Er werd al vanaf 1839 gesproken over een goede verbinding tussen de beide IJoevers. Je kunt zeggen dat ze niet over één nacht ijs zijn gegaan." Je ziet maar weer eens: als we in Amsterdam een vaste oeververbinding tussen Noord en de rest van de stad praten, nemen we daar ruim de tijd voor. Als we voor die brug(gen) net zoveel tijd nemen, zullen pas in 2147 de eerste fietsers en wandelaars via een brug naar de overkant gaan.

Boven het artikel staat de kop 50 jaar IJtunnel: niet sexy, wel supernuttig. Dat 'supernuttig' begrijp ik nog wel, maar waarom zou een tunnel sexy moeten zijn.

Boven de ingang van de IJtunnel zie je het NEMO Science Museum.


Veel mensen denken dat de bouw is afgeleid van de vorm van een schip. Dat is niet zo. Het museum ligt precies boven en in de richting van de IJtunnel. Het is het spiegelbeeld van het begin van de tunnel.