vrijdag 21 oktober 2011

Break

Eén van de taken van de NOS is ons op de hoogte houden van wat er in de wereld gebeurt. Dat gebeurt via radio en tv op vaste tijdstippen. Maar af en toe is er 'breaking news'. Dat is zo belangrijk dat de normale programmering ervoor onderbroken wordt. Dat deed zich gisteren weer voor: de Libische dictator Kadhafi was volgens bepaalde berichten óf gevangen genomen, óf gedood. Zoiets kun je in in enkele minuten vertellen en vervolgens de normale programmering hervatten. Maar zo werkt het niet: daar blijft de NOS over doorgaan. Tegen de achtergrond van feestvierende en in de lucht schietende Libiërs wordt steeds dezelfde mededeling herhaald, waarbij vermeld wordt dat er nog niets officieel bevestigd is. Vervolgens mogen deskundologen in beeld of via de telefoon vertellen wat naar hun mening de gevolgen zijn van  datgene waarvan niet zeker is dat het gebeurd is.

De NOS is niet de enige met dit soort 'berichtgeving'. De beelden op de achtergrond zijn in dit soort gevallen van CNN of Al Jazeera, want die hebben mensen ter plekke, die in het algemeen ook niet veel meer doen dan speculeren n.a.v. onbevestigde geruchten. De NOS zou zich dus kunnen beperken met het advies aan zijn kijkers af te stemmen op een van deze zenders, die door vrijwel alle tv-providers geleverd worden. Per slot van rekening doet de NOS zelf niet anders. Maar die kan het niet laten zijn eigen speculaties daar aan toe te voegen. Als het waar is dat Kadhafi is gedood door de NAVO, valt dat dan wel binnen het 'mandaat'? Was het niet beter geweest dat Kadhafi gevangen genomen was en voor de rechter gebracht zou kunnen worden? Wat gaat er vervolgens In Libië gebeuren? Daar heb ik de NOS niet voor nodig. Libië wordt geen democratisch land naar Westerse begrippen, net zo min als Irak, Tunesië en Egypte. Dat interesseert ook geen mens en zeker niet de politici in het Westen. Tussen de bedrijven door immers waren beelden te zien waarin dezelfde dictator allerhartelijkst werd begroet door de machthebbers van Italië, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Verenigde Staten van Amerika. Hij had immers beloofd zijn negatieve activiteiten niet meer tegen het Westen te zullen richten. Dat Westen ziet liever een stabiel land waarin de bevolking wordt onderdrukt, dan een land waarin de bevolking in opstand komt en je nooit weet waar dat op uitdraait. Worden de nieuwe machthebbers wel vriendjes? Laten we maar vast wat bommen op de tegenstanders gooien om ze gunstig te stemmen. Bescherming van de bedreigde bevolking is daar een goed excuus voor. Ik kan nog wel een paar landen noemen waar de bevolking stevig onderdrukt wordt. Maar ja, dat zijn nog wel eens belangrijke handelspartners, of ze kunnen dat (weer) worden en dan moet je niet beginnen met de hele infrastructuur weg te bombarderen.  Of die landen, zoals Birma of Somalië, zijn op wereldschaal te onbelangrijk om in te grijpen.  Jammer voor de onderdrukte bevolking daar, maar we houden op verontwaardiging en 'stille diplomatie'.
x