dinsdag 21 februari 2012

Opvolger

Zijn (Cohens, Evert) terugtocht kwam voort uit onvrede over zijn eigen prestaties, maar ook de komende onderhandelingen die VVD, CDA en PVV gaan voeren over nieuwe miljardenbezuinigingen speelden mee. "Het gaat er om of ik in staat was en ben om voldoende weerwerk te geven. Ik vind dat ik daar onvoldoende in geslaagd ben. Als dat niet lukt, dan heeft het niet zo veel zin daar in door te gaan." Dat schrijft Trouw. Een kleine twee jaar geleden, op 1 juni 2010, schreef ik hier: Job Cohen was ingehuurd om premier te worden en daar leek het heel even op. Maar Job wordt geen premier. Ik zie hem eerlijk gezegd ook niet als de geboren fractieleider en politiek leider. Hij is een prima bestuurder en dus moet hij vicepremier en minister van Justitie en Binnenlandse Zaken worden. (Die ministeries worden - als het goed is - samengevoegd.) De functie van fractieleider en politiek leider moet hij overlaten aan een ander en niet die kleurloze Mariëtte Hamer. Diederik Samson lijkt me beter." Diederik wordt nu genoemd als mogelijk opvolger van Job.

Een goede burgemeester van Amsterdam bleek een slecht partijleider te zijn. Nu schijnt het heil te moeten komen van een Amsterdamse wethouder, Lodewijk Asscher. Maar voordat Lodewijk daaraan kan gaan beginnen, moet hij eerst lijsttrekker worden. Daarvoor heb je verkiezingen nodig en daarvoor moet eerst het huidige kabinet vallen. Dus moet de PvdA niet op cruciale punten het kabinet blijven steunen. Hebben Diederik en andere kandidaten voor het voorzitterschap van de PvdA-fractie, zoals Ronald Plasterk, er zin in die stoel warm te houden voor Lodewijk? Die willen zelf veel te graag.

Job Cohen stapt ook uit de Tweede Kamer en moet dus opgevolgd worden. Op de lijst van gekozen Tweede Kamerleden staat nog altijd Hans Spekman. Hij kan dus zo weer terugkomen en door de partijleden gekozen worden tot fractievoorzitter. Aan hem zal Lodewijk Asscher t.z.t. nog een zware dobber krijgen.
x