donderdag 30 augustus 2012

Samenwerken

Na de verkiezingen wil Mark wel samenwerken met één socialist, maar met drie socialisten tegelijk: dat wordt hem teveel. Die socialisten immers doen niets liever dan het geld uitgeven dat Mark en zijn vrienden verdiend hebben en dan blijven we met ons allen tegen die tekorten aankijken.

Als ik een socialist van enige importantie was, zou ik zeggen: Beloof is beloofd, Mark. Wij willen best samenwerken zonder jou. Wij willen wel ons best doen de rotzooi te op te ruimen waar die zogenaamde liberalen en hun vrije markt voor gezorgd hebben. Het waren geen socialisten die de bankencrisis veroorzaakt hebben. Derivaten zijn geen typisch socialistische uitvindingen. Het waren niet de socialisten die ooit miljarden uit het ABP hebben gejat. Nominale premies voor de ziektekostenverzekering zijn geen socialistisch bedenksel.

Er een tijd geweest - denk maar aan het 'Kinderwetje' van Sam van Houten - dat liberalen niet alleen aan hun eigen portemonnee dachten, maar ook nog sociaal waren. Het zou best aardig zijn als de VVD weer een echte liberale partij werd, in plaats van een partij van geldverdieners. Liberalisme en socialisme liggen niet zo ver uit elkaar. Ze hebben een gemeenschappelijke oorsprong: de Franse Revolutie. Die ging niet alleen over Vrijheid en Gelijkheid, maar ook over Broederschap.
x