zondag 13 december 2015

TWIJFEL

Ze zijn eruit gekomen in Parijs. Met ons allen gaan we ervoor zorgen dat de wereldtemperatuur niet meer dan twee graden stijgt t.o.v. weet ik welk jaar. De uitstoot van nul procent broeikasgassen moet ik 2050 bereikt zijn.

Het zit er niet in dat ik 2050 haal. Ik kan dus niet conroleren of ik gelijk zal krijgen. Waarmee? Met mijn bewering dat ik er ernstig aan twijfel dat we inderdaad het gewenste resultaat in 2050 bereikt zullen hebben. Regeringen en milieuorganisaties kunnen van alles willen en afspreken, maar er is ook nog zoiets als het bedrijfsleven. Er zijn imvesteerders/aandeelhouders, die een (in hun ogen) fatsoenlijke 'return on investment' willen hebben. Een belangrijk deel van de reclamezendtijd wordt in beslag genomen door commercials van autofabrikanten, die lang niet allemaal electrische auto's leveren. Die commercials zijn er omdat 'wij' in zulke auto's willen rijden. De formule 1 races en de Dakar rally trekken ik weet niet hoeveel enthousiaste toeschouwers. De bioindrustrie tiert welig. Windmolens mogen niet in 'onze' achtertuin geplaatst worden en mogen de horizon niet vervuilen. Probeer de smog maar eens uit je achtertuin te houden en door de smog heen de horizon te zien.

Wij kunnen nog dijken bouwen of verhogen om het stijgende zeewater tegen te houden. In de Stille Oceaan zijn eilanden waar veel mensen nu al hun land niet meer droog houden.

Ik ben niet van nature pessimistisch. Nu wel.