donderdag 18 maart 2010

Vernieuwing

Is ons politieke bestel aan vernieuwing toe? In de Volkskrant las ik dat een voormalig CDA-voorzitter (Marnix van Rij) en een oud VVD-minister (Hans Hoogervorst) daar afgelopen dinsdag in NRC Handelsblad voor pleitten. En daar komen ze weer: de gekozen minister-president, de gekozen burgemeester, de kiesdrempel en natuurlijk (bij Hoogervorst): 'politiek leiderschap'. Daar schijnen we met ons allen naar te hunkeren. En als die zaken allemaal gerealiseerd zijn, zijn we dan weer helemaal blij met de politiek?

Als bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer de door Hoogervorst voorgestelde kiesdrempel van 5% zou gelden, zou - op basis van een recente peiling - de Tweede Kamer er uit kunnen zien als hiernaast aangegeven. Mogen we ook de minister-president kiezen dan wordt dat Job Cohen. (Er zijn geen tegenkandidaten voor het lijsttrekkersschap van de PvdA, bleek gisteren.) Cohen slaat aan het formeren van een kabinet. Een centrumlinkse coalitie (PvdA/D66/GroenLinks/SP) komt maar tot 71 Kamerzetels, dus die zit er niet in. Cohen kan dus kiezen uit de volgende mogelijkheden:
Hij zal de meest linkse en rechtse partijen erbuiten houden en kan dan nog uit twee mogelijkheden kiezen. Hij kiest voor de variant PvdA/VVD/D66/GroenLinks. Dat lijkt allemaal lekker duidelijk en overzichtelijk. Toch is er een 'maar': op de gezamenlijke coalitiepartijen is slechts door 50,9% van de kiezers gestemd. Bijna de helft van de bevolking zal zich dus niet, of slechts gedeeltelijk, in de regering vertegenwoordigd voelen. Een oppositie bestaande uit CDA, PVV en SP zal niet snel tot een eenduidig tegengeluid komen. Is dat nou het soort vernieuwing waar we met ons allen op zitten te wachten?

Al weer een jaar of twee geleden heb ik mijn gedachten over bestuurlijke hervorming op mijn website gezet. Als je geïnteresseerd bent, kun je die hier lezen.

Op gemeentelijk en provinciaal niveau kun je hetzelfde doen als op het landelijke, dus de Commissarissen der Koningin en de burgemeesters laten kiezen. Ze krijgen dan een meer politieke in de plaats van de huidige meer bestuurlijke functie, maar daar is niets tegen. De rollen van de colleges van gedeputeerde staten en van burgemeester en wethouders komen overeen met die van het kabinet, die van gemeenteraden en Provinciale Staten met die van de Tweede Kamer.
X