zondag 29 maart 2015

KOESTEREN

Als er weer eens een groot sportevenement plaats vindt in een land waar ze het niet zo nauw nemen met de mensenrechten, barst hier de discussie los: moeten we wel of niet aan dat evenment deelnemen? Terugkerend argument in die discussie: sport en mensenrechten hebben niets met elkaar te maken, moet je in ieder geval gescheiden houden. De VVD, begrijp ik uit een artikel in de Volkskrant, wil nog een stapje verder gaan: buitenlands beleid en mensenrechten moet je gescheiden houden. Nederland moet dictators aan de randen van Europa voortaan niet meer met opgeheven vinger tegemoet treden.

Uit het Libië van Khadafië en het Irak van Saddam Hoessein kwamen nauwelijks vluchtelingen hierheen. Het te snel omverwerpen van 'stabiele regimes' van onderdrukkers leidt tot chaos en daarmee een extra vluchtelingenstroom naar Europa. Dit zegt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra (...). 'Als er een stabiel regime zit, moet je dat koesteren en proberen door middel van geleidelijkheid de situatie te verbeteren voor de bewoners. Hebben 'wij' Khadaffi en Saddam Hoessein gekoesterd? Nee, de een hebben we laten vermoorden de andere hebben we laten executeren. De mensen die we door die "stabiele regeringen" hebben laten vermoorden en martelen komen nu met scheepsladingen naar ons toe (als ze tenminste niet zo vriendelijk zijn tijdig te verdrinken). En zoveel zielepieten kunnen we hier niet hebben, toch, Geert?

De VVD gaat voor een diplomatiek gesprek, mits de dictators de economische en veiligheidsbelangen van Nederland niet direct schaden. Hoe ze hun eigen bevolking behandelen mogen ze helemaal zelf weten. Van opgeheven vingertjes kan de schoorsteen niet roken.

China ligt niet direct aan de rand van Europa, mogen we de mensenrechtensituatie daar wel met een opgeheven vingertje benaderen? Ik vrees dat Halbe dat ook liever niet ziet. Welke rijke Chinees wil dan nog een Nederlandse voetbalclub financieren? En Mark Rutte is daar net lekker aan het handel drijven.

PS
Weet je dat vandaag de ZOMERTIJD weer begonnen is?