donderdag 9 juni 2011

Spiritualiteit

"RKK Televisie geeft met deze serie aan dat het belangrijk is om in de katholieke wereld ook intellectuelen aan het woord te laten." (Onderstreping toegevoegd.) Wat moet je nou met zo'n zin? Ik trof die aan op gids.publiekeomroep.nl, als toelichting bij het programma 'Spirituele leiders'. De zin wekt immers de indruk dat de katholieke kerk nauwelijks of nooit een intellectueel aan het woord laat. Joseph Aloisius Ratzinger (beter bekend als Benedictus XVI) is zo'n intellectueel en hij komt ook nog wel eens aan het woord. Probleem is alleen dat zelfs niet-zo-intellectuelen hem vaak niet buitengewoon inspirerend vinden.

"Spiritualiteit is meer dan ooit relevant in deze geseculariseerde tijd". Wat RKK Televisie bedoelt is: religie (en met name de rooms-katholieke religie) is meer dan ooit belangrijk. Maar ja, het merendeel van de Nederlandse bevolking heeft allang geen boodschap meer aan religie in het algemeen en aan de rooms-katholieke God in het bijzonder. Met spiritualiteit daarentegen kun je rustig aankomen, zelfs in niet-religieus gezelschap. Je geeft daarmee immers aan dat je geen vuige materialist bent en wel degelijk oog hebt voor de 'hogere waarden' (whatever) in het leven. Dus wil je ongelovigen naar je programma lokken dan heb je het niet over religie, maar over spiritualiteit.

Aardig detail in de toelichting: spiritualiteit kan ook "een brug slaan (...) tussen Nederland en Vlaanderen." Ik heb nooit de indruk gehad dat er behoefte was aan zo'n brug. Als wij de Westerschelde van tijd tot tijd weer eens uitdiepen heb je geen kind aan die Vlamingen. Ik zou mijn prioriteit leggen bij een spirituele brug tussen Vlaanderen en Wallonië.
x