zondag 10 augustus 2014

Godsdiensten

Oh, the Protestants hate the Catholics,
And the Catholics hate the Protestants,
And the Hindus hate the Muslims,
And everybody hates the Jews.

Dit is een deel van het liedje 'National Brotherhood Week' uit 1967 van de Amerikaanse cabaratier Tom Lehrer. Het zegt iets over de wijze waarop (de vertegenwoordigers van) de diverse godsiensten in de loop der eeuwen met elkaar zijn omgegaan. (En vaak nog omgaan.)

Dankzij het optreden van de IS-rebellen in Irak hebben we er weer een religieuze groepering bij leren kennen, de Jezidi's, waarover Wikipedia het volgende schrijft: "Jezidi's (ook yezidi of yazidi genoemd, in het Koerdisch: Êzidîtî of Êzidî) zijn aanhangers van een syncretistische geloofsovertuiging waarin men christelijke, islamitische (sjiitische), zoroastrische, manicheïstische, mithraïstische en heidense elementen terugvindt." (Voor de meer fundamentalistische christenen en islamieten is iedereen die niet to hun godsdienst behoort een heiden.)

In Irak vind je meer oude godsdiensten terug, bijvoorbeeld de Nestorianen, ook wel Assyriërs genoemd. Zij hebben een wat andere opvattting over Jezus dan de christenen. Nestorianen/Assyriërs komen ook in Iran en Syrië voor.

Tariq Aziz, o.a. vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken in het regime van Saddam Hoessein en een van diens trouwste aanhangers was geen moslim, maar lid van de Chaldeeuws-katholieke kerk. Over het bewind van Saddam Hoessein valt veel negatiefs te zeggen, maar het was geen religieus bewind. Mede dankzij het voortvarend ingrijpen van de VS staan tegenwoordig sjiieten en soennieten weer lijnrecht tegenover elkaar, waarbij de soennietische IS-rebellen de slechte hoofdrol spelen.

De VS hebben weer eens militair ingegrepen, want ongeveer 40.000 jezidi's bevinden zich in een uitzichtloze positie op een berg, Niet ver daar vandaan ligt, in Koerdisch gebied, de stad Arbil. Daar bevinden zich tientallen Amerikaanse diplomaten en militaien. Zou het Amerikaanse ingrijpen daar misschien ook iets mee te maken hebben? Er wordt in dat gebied ook veel olie gevonden.