donderdag 7 april 2011

Huisregels

In Beggartalk van gisteren schreef ik over de de Volendamse school die van de rechter een moslimmeisje mag verbieden binnen de school een hoofddoek te dragen, omdat "in de schoolregels was opgenomen dat leerlingen de katholieke grondslag van de school moeten respecteren". (Onderstreping toegevoegd.) Toevallig las ik Het PAROOL van gisteren: Moslima's met een hoofddoek zijn weer welkom bij de fitnessketen Fit for Free. De keten verbood lange tijd het dragen van hoofddeksels, waar vooral moslima's het slachtoffer van werden. Omdat de huisregel volgens het Openbaar Ministerie (OM) discriminerend is, heeft de keten die nu aangepast. (Onderstreping toegevoegd.)

Zuster Klivia en Gerbie reageerden op Beggartalk. Beiden zijn tegen 'gekleurde' scholen, in formele taal: het bijzonder onderwijs. Gerbie pleit zelfs voor afschaffing van artikel 23 van de Grondwet. Ik neem aan dat hij bedoelt afschaffen of wijzigen van de leden 5, 6 en 7 van dat artikel, waarin het bijzonder onderwijs expliciet genoemd wordt. Voor de goede orde zeg ik nog maar even dat bijzonder onderwijs niet per se religieus georiënteerd onderwijs is.

In de genoemde leden van artikel 27 worden geregeld:
- de vrijheid van richting (lid 5);
- de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers (lid 6);
- de aan het openbaar onderwijs gelijke bekostiging (lid 7).

Omdat ik vind dat ouders een belangrijke stem mogen hebben in het onderwijs van hun kinderen, vind ik ook dat hun levenbeschouwing (van welke aard ook) daarbij een rol mag spelen. Ik ben dus vóór bijzonder onderwijs.

Elke school mag zijn eigen huisregels hebben en vele, ook openbare scholen, zullen die hebben. Respect voor andere levensbeschouwingen kan één daarvan zijn en daar zal niemand tegen zijn. Als de huidige wetgeving ertoe leidt dat het verbieden van het dragen van een religieus symbool in een fitnesscentrum discriminerend is, maar in een school niet, is er iets niet helemaal in orde. Ik pleitte daarom ook voor wetsaanpassing. Maar daarvoor hoef je het bijzonder onderwijs niet af te schaffen.
x