vrijdag 13 juli 2012

Boete

In mijn jonge jaren was 'de eeuwige student' een begrip. Je kon toen járen over je studie doen, want het kostte je geen cent. Je had alleen ouders nodig die je wilden onderhouden. Op een gegeven moment werd, onder veel protest, het collegegeld ingevoerd, maar daar zijn we intussen wel aan gewend. Onder de druk van de bezuinigingen kwam het huidige kabinet met de 'langstudeerboete'. Wie zijn studie niet binnen een bepaalde tijd (plus één jaar) zou afleggen, moest een boete van 3000 euro betalen. Het parlement ging akkoord met de boete. Natuurlijk waren de studenten tegen; ze stapten naar de rechter, maar die gaf ze nul op het rekest.

Ik ben nooit een groot tegenstander van het collegegeld geweest. Iemand die een universitaire of hbo-studie afrondt, mag immers rekenen op een een redelijk betaalde baan. Het minste wat je kan doen is dus die dure studie, die door anderen via de belastingen betaald wordt, zo snel mogelijk afmaken. Als je geld hebt moeten lenen, tegen gunstige voorwaarden, om je collegegeld te kunnen betalen, kun je dat met je redelijke salaris wel weer terugbetalen.

Ik begrijp de studenten wel die zeggen dat er allerlei goede redenen zijn waarom deze of gene wat langer of zijn studie doet dan zhij van plan was. Maar wat ik niet begrijp is dat nu al bijna vaststaat dat na 12 september de afstudeerboete wordt teruggedraaid, want inmiddels is een meerderheid van de partijen die aan de verkiezingen meedoen, tegen die boete, zelfs de VVD, hoewel het een VVD-staatsecretaris was die het voorstel indiende, met instemming van een kabinet waarvan de VVD deel uitmaakte. Was die bezuiniging toch niet zo hard nodig? Hoe zit het dan met al die andere bezuinigingen? Wordt er nog een beetje nagedacht in Den Haag? Of wordt er alleen geluisterd naar 'de stem des volks'? De verhoging van de eigen bijdrage is ook niet zo populair. Kunnen ze daar ook niet nog eens over nadenken?
x