dinsdag 1 mei 2012

Folklore

Koninginnedag is op zich al een folkloristisch verschijnsel. Daarnaast is het een dag waarop her en der allerlei folkloristische bezigheden worden uitgeoefend, zoals kantklossen, ringsteken, oude troep verkopen, je groepsgewijs klem zuipen, wildplassen en rotzooi achterlaten. Dat wordt allemaal nog leuker als je dat kunt doen ten overstaan van Onze Hare Majesteit en haar familie. Het summum wordt bereikt als je enkele prinsen of prinsessen zo gek kunt krijgen in een of andere onbenullige bezigheid te participeren.

Tot gisteren dacht ik dat we in de loop der jaren alles wat wij aan stompzinnigs te bieden hebben wel zo'n beetje gezien hadden. Dat had ik mis. Ook de folklore is geen statisch geheel: de menselijke geest blijkt inventief genoeg om steeds weer nieuwe oubollige bezigheden te verzinnen en plaatselijke Oranjecomités nemen die maar al te graag in hun programma op. Zo bleek mij gisteren dat ze een jaar of tien geleden in een buurtschap in de gemeente Renkum het 'wc-pot gooien' hadden uitgevonden.

Ik ben een saaie piet en wil niet eens weten hoe ver ik een pleeborstel of toiletblokje kan gooien en of ik dat beter kan dan de buurman of andere straatgenoot en als ik al zo gek zou zijn me aan het gooien van een wc-pot te wagen, zou ik me zeker niet met de besten kunnen meten en mezelf kennende vermoed ik dat ik daarbij iets zou breken, verrekken of verstuiken.

Onze Koninklijke Hoogheden zijn uit ander hout gesneden. Zij zijn ook door de wol geverfd en hun is niets meer te dol. Zij hebben weer eens laten zien dat in moeilijke tijden - voor ons allemaal, maar voor Onze Hare Majesteit in het bijzonder - wij in het gooien van en kijken naar het wc-pot gooien onze eenheid als natie tot uitdrukking kunnen brengen. Volgend jaar gaan we onbekommerd  ver plassen. Het alcoholbeleid wordt dan versoepeld,
x