woensdag 17 april 2019

SOCIALIST

Bij de democratische voorverkiezingen in 2016 was Bernie Sanders de belangrijkste tegenstander van Hillary Clinton. Ook bij de volgende presidentsverkiezingen zal Bernie Sanders weer proberen de kandidaat van de Democraten te worden.

De Morgen schrijft dat Bernie Sanders, die zichzelf graag 'Democratische socialist' noemt, wordt overladen met kritiek nu hij heeft toegegeven dat hij miljonair is. De senator die al jaren de rijken van de VS op de korrel neemt, blijkt dus zelf tot die groep te behoren.

Wat is dat nu weer voor klinkklare onzin. Mag een socialist niet rijk zijn? Mag een rijk persoon geen socialist zijn? Als je toevallig rijk bent, mag je dan (andere) rijken niet op de korrel nemen. Ik vind het juist verfrissend als leden van een groep/klasse kritiek uitoefenen op (andere leden van) die groep/klasse. Zullen we het eens omdraaien? Ben je als ontvanger van een bijstandsuitkering helemaal verkeerd bezig als je een deel(tje) van je uitkering besteed aan het lidmaatschap van de VVD?

Paul Rosenmöller was ooit communist, later voorman van GroenLinks. Hij wordt ook geacht goed in de slappe was te zitten. Hij komt namelijk voort uit rijke families. Zijn vader was grootaandeelhouder en directeur bij Vroom & Dreesman.  Aandelen V & D zijn niet zo veel meer waard, maar ik kan me zo voorstellen dat Paul via het erfrecht het een en ander te wachten staat dat dan voegt bij het vermogen dat hij nu al heeft. Bij GroenLinks was dat kennelijk geen bezwaar hem fractieleider in de Eerste Kamer te maken.

Sanders heeft zijn vermogen (geschat op twee miljoen dollar) op een nette manier verkregen: uit de verkoop van zijn boeken. Hij wil best wat meer van zijn vermogen inleveren. Naast hogere belastingen voor de rijken is de senator ook voorstander van een algemene ziektekostenverzekering en gratis onderwijs en is hij tegen bezuinigingen op sociale programma's. Met zulke ideeën zou je bij de PvdA best kansrijk zijn voor een plaats op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.