zondag 28 maart 2010

Openlijk

Het is al weer 17 jaar geleden dat Bill Clinton president van de Verenigde Staten werd. Tijdens de campagnes voor die verkiezingen maakte hij veel werk van een van zijn beleidsvoornemens: mensen die openlijk homo/lesbo waren konden gewoon in dienst treden bij de krijgsmacht. Clintons voornemen riep een storm van protest op en het is nooit verder gekomen dan "Don't ask, don't tell." (DADT): aan iemand die zich aanmeldt voor de krijgsmacht zal niet gevraagd worden of zhij misschien homo/lesbo is en die homo/lesbo zal niet openlijk verklaren dat zhij dat is.

Ook president Obama wil openlijke homoseksualiteit in de Amerikaanse krijgsmacht toestaan, maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat het al gauw zo ver zal komen. Vrij recent was er al die Amerikaanse generaal die verklaarde dat de val van Srebrenica mede te wijten was aan het feit dat in de Nederlandse krijgsmacht homoseksualiteit een geaccepteerd feit is. In de Volkskrant van gisteren las ik dat de commandant van het 'Marine Corps' vindt dat als openlijke homoseksualiteit wordt toegestaan, heteromariniers het recht moeten hebben het delen van een kamer met een homo/lesbo te weigeren. Op een Amerikaanse website las ik dat luitenant-generaal Benjamin Mixon (bevelhebber van de Amerikaanse troepen in de Pacific) een openlijke oproep heeft gedaan leden van het Congres te vragen zich te verzetten tegen het intrekken van DADT. 51% van de thans dienende Amerikaanse militairen is tegen het intrekken van DADT. Sinds het aantreden van Obama zijn al meer dan 260 militairen ontslagen wegens overtreding van DADT. In totaal zijn al meer dan 13.000 militairen om die reden ontslagen. Per jaar verlaten 4.000 militairen om dezelfde reden vrijwillig de krijgsmacht. Intussen melden te weinig Amerikanen zich aan bij de krijgsmacht en dus worden andere eisen bijgesteld. Vroeger kon je met een strafblad geen militair worden, nu wel. Je kunt nog altijd beter een kamer delen met een ex-bajesklant dan met een homo, toch?

Een belangrijk deel van de Amerikanen - en echt niet alleen christenfundamentalisten - schijnt nog altijd te denken dat homo's en lesbo's, als het er echt op aan komt, slechtere militairen zijn dan hun heterocollega's: niet zo dapper, niet zo volhoudend en waarschijnlijk ook niet zo vaderlandslievend. Ze schijnen ook te denken dat homo's en lesbo's 'vallen' voor iedere man/vrouw met wie ze een kamer delen en dus die collega voortdurend zullen lastigvallen.

Veel Amerikanen zien hun land als het lichtend voorbeeld voor de hele wereld, zeker als het om democratie en mensenrechten gaat.  Ze slagen er steeds weer opnieuw in aan te tonen dat het nog wel eens tegenvalt.
x