maandag 13 juni 2011

Celibaat

Ik ben niet de enige die het celibaat een - om het wat voorzichtig uit te drukken - achterhaalde zaak vindt.  Hoewel de protestantse, russisch-orthodoxe en grieks-orthodoxe kerken aantonen dat getrouwde zielenherders in het algemeen niet slechter functioneren dan rooms-katholieke (ik hoor tenminste nooit klachten), houdt de kerk van Rome al sinds ongeveer 300 na Christus vast aan het celibaat.

Ik heb altijd gedacht dat het celibaat een spijkerhard principe van de rooms-katholieke kerk was. Maar wat las ik in het NRC? De Nederlandse bisschoppen wisten volgens Muskens niet wat ze hoorden. Wat hoorde Muskens, de oud-bisschop van Breda, waar, wanneer en van wie? Muskens was in 2004 met zijn Nederlandse collega's op bezoek bij de prefect van de congregatie voor de geloofsleer. Die congregatie is de opvolger van de vroegere inquisitie, dus je begrijpt dat de prefect een scherpslijper is. Op verzoek van Muskens vroeg kardinaal Ad Simonis aan de prefect of er een moment zou komen dat de kerk serieus gaat praten over het gehuwde priesterschap. "De eerste tien jaar zie ik het nog niet gebeuren", zou de prefect daarop hebben gezegd. Het zou met andere woorden best eens kunnen gebeuren.

Het aardige is dat de toenmalige prefect Joseph Aloysius Ratzinger was, de man die zich tegenwoordig Benedictus XVI noemt. Misschien blijkt hij of zijn opvolger net zo'n realist te zijn als Muskens: Muskens is al langer voor afschaffing van het celibaat. Dat is volgens hem een goede manier om het huidige priestertekort te bestrijden. Oftewel: principes zijn mooi, maar ze moeten niet in de weg zitten.
x