maandag 6 februari 2017

TWEET

Een van de peilers van een democratische samenleving is een onafhankelijke rechterlijke macht. Het is een goede gewoonte dat leden van de wetgevende en uitvoerende macht zich niet uitlaten, zeker niet in kritische zin, over de uitspraken van de rehterlijke macht.

Het zegt iets, het zegt eigenlijk heel veel, over Donald Trump, dat hij de rechter die een beslissing van hem aanvecht en ongedaan maakt een "zogenaamde rechter" noemt. (Zie de tweet hieronder.) De democratie brengt niet altijd de juiste mensen aan demacht.