zondag 1 juni 2014

Parkeren

Ga aan de ruimte om te parkeren morrelen en je krijgt meteen alle winkeliers over je heen, want zo jaag je hun klanten weg. Ik heb dat meegemaakt in mijn 'Haagse' periode. Op weg naar mijn werk fietste ik dagelijks door een winkelstraat. Daarin werd een fietspad aangelegd, wat ten koste ging van parkeergelegenheid. De winkeliers schreeuwden moord en brand. In de jaren daarna is mij nooit gebleken dat er winkels verdwenen.

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit is gebleken dat winkeliers in grote meerderheid denken dat meer dan de helft van de klanten met de auto kwam. Dat was te lezen in Trouw. De meerderheid, van de klanten 34 procent, was te voet, 26 met de tram of de bus en 18 procent met de fiets. Slechts 22 procent kwam met de auto. (Onderstreping toegevoegd.)

"Parkeren en autobereikbaarheid staan weliswaar in de top-5 van redenen om een winkelgebied te bezoeken. Toch, het is slechts belangrijk voor één op de zes klanten. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de voetganger meer geld uitgeeft. Die neemt de tijd."

Daar komt nog eens bij dat klanten die te voet en te fiets naar de winkel gaan, vaker komen. Zij kopen hierdoor meer versproducten, waar winkeliers relatief meer op verdienen. In binnen- en buitenland zijn voorbeelden te over van winkelgebieden die tot leven kwamen juist doordat de voetgangers ruim baan kregen.


Zo blijkt maar weer eens dat algemeen geaccepteerde opvattingen niet altijd juiste opvattingen behoeven te zijn.
x