woensdag 12 maart 2014

Profijtbeginsel

Als er meer dan 50 internationale hotemoten naar Nederland komen, moeten er wat maatregelen genomen worden, met name maatregelen om te voorkomen dat terroristen of soortgelijke types acties ondernemen die ertoe kunnen leiden dat niet alle hotemoten direct na de conferentie weer in goede gezondheid naar huis gaan.

Ik heb geen idee waarom die conferentie juist hier gehouden wordt. Heeft Nederland zich hier zelf voor aangemeld? Moest ons land weer eens op de internationale kaart gezet worden en gaan we daardoor alle euro's terugverdienen die al die (veiligheids) maatregelen kosten?

OK, ik begrijp dat al die maatregelen genomen worden, maar die moeten dan wel tot het noodzakelijke minimum beperkt worden. Dus als Barack Obama te kennen geeft dat hij, nu hij hier toch is, wel even een museum wil bezoeken, dan moet Mark Rutte hem dat uit zijn hoofd praten, want dat leidt tot allerlei extra beveiligingsmaatregelen. Voordat je het weet wil François Hollande de Zaanse Schans wel eens bekijken en David Cameron het Openluchtmuseum en misschien wil Angela Merkel wel de Deltawerken bekijken.

We moeten het aloude 'profijtbeginsel' maar weer eens van stal halen. De Nederlandse overheid vraagt voor de geleverde (extra) beveiligingsdiensten een prijs. Het profijtbeginsel is gebaseerd op de gedachte dat die staatshoofden/regeringsleidet moeten bijdragen in de kosten van de door onze overheid voortgebrachte voorzieningen naar de mate van het profijt dat zij van die voorzieningen hebben. We hoeven toch niet gekke Henkie te spelen?
x