maandag 13 juli 2015

UNIEK

Een kop in de Volkskrant:

Plasterk: 'Unieke talenten' moeten meer kunnen verdienen. Die moeten dan meer kunnen verdienen dan € 178.000,00 per jaar (de 'balkenendenorm')

Waar vinden we die unieke talenten? Dan moet je denken aan topwetenschappers, chef-dirigenten, luchtverkeersleiders, actuarissen, econometristen, klinisch fysici, klinisch chemici en solisten bij opera en dans. Het gaat hier dus om mensen die bij de overheid of in de (semi)publieke sector werken en van wie het salaris uit belastingopbrengsten, premies, of de tarieven van nutsbedrijven betaald worden.

Boven het artikel prijkt een foto van Matthijs van Nieuwkerk die, volgens loonwijzer.nl, € 570.591,00 (meer dan drie maal de 'balkenendenorm') verdient. Kennelijk beschouwt de Volkskrant Matthijs als een uniek talent. Zijn belangrijkste talent, dat volgens mij niet echt uniek is, lijkt mij te zijn dat hij zichzelf goed weet te verkopen.

Hoe dan ook, het is goed te mogen vaststellen dat in dit land niet alleen aandacht bestaat voor de velen die het niet zo, of helemaal niet, breed hebben, maar ook voor die kleine groep grootverdieners die ervoor moesten vrezen dat toepassing van de Wet Normering Topinkomens tot inkomensverlaging zou leiden.