dinsdag 23 september 2014

Gereformeerd.

Dordt schreef geschiedenis, maar wie weet dat nog?  Dat was een kop in Trouw. Nou, ik ben zó gereformeerd opgevoed en (met name op de Gereformeerde Kweekschool) opgeleid, dat ik het nog heel goed weet: in 1618 en 1619 vond in Dodrecht de synode van de gereformeerde kerken plaats. Dat leidde o.a. tot de Statenvertaling van de Bijbel, waarmee ik nog ben opgegroeid. Dat leidde ook tot de 'Dordtse Leerregels' (ook wel de 'Vijf artikelen tegen de Remonstraten' genoemd), die samen met de 'Heidelbergse Catechismus' en de 'Nederlandse Geloofsbelijdenis' de 'Drie formulieren van enigheid' vormen, nog altijd de basis voor de gereformeerde kerkgenootschappen.

In Dordrecht zijn ze (de gemeente Dordrecht, het Reformatie Instituut Dordrecht en de lokale Raad van Kerken) al druk bezig met de voorbereiding van de herdenking - in 2018 - van het 400-jarig jublileum van de synode. Dat is allemaal natuurlijk mooi en aardig, maar laten we niet vergeten ook Johan van Oldebarnevelt te gedenken. Hij was een Remonstrant en prins Maurits was een Contraremonstrant. Van Oldebarnevelt vond dat de Staten-Generaal het hoogste bestuursorgaan van republiek moest zijn. Maurits had andere ideeën. Na een door Maurits gearrangeerd showproces werd Van Oldebarnevelt ter dood veroordeeld en geëxecuteerd. Een latere opvolger van Maurits wist het tot koning te brengen.