maandag 18 oktober 2010

Gelijkheid

Het gaat in Nederland - vindt men van links tot rechts - wat (te) langzaam met de integratie van de allochtone Nederlanders. Ik denk daar tamelijk genuanceerd over, maar daar wil ik het vandaag niet over hebben. Geïntegreerd zijn betekent onder meer dat je (in beginsel) dezelfde kansen en mogelijkheden hebt als iedereen. Je gedraagt je immers ook in grote lijnen volgens dezelfde geschreven en ongeschreven regels als iedereen.

Zolang de mensheid bestaat, is de getalsmatige verhouding tussen mannen en vrouwen zo ongeveer fiftyfifty. Maar we zijn er anno nu nog steeds niet in geslaagd ervoor te zorgen dat vrouwen, met name op sociaal en economisch gebied, dezelfde ontplooiingskansen hebben als mannen. Sterker nog: In de jaarlijkse Global Gender Gap Index die het World Economic Forum gisteren in Genève presenteerde, zakte Nederland van de elfde naar de zeventiende plaats. In 2008 stond ons land nog in de toptien. Nu moeten we Spanje, België, maar ook Lesotho en de Filippijnen voor laten. De index waardeert de positie van mannen en vrouwen op het gebied van onderwijs, gezondheid, economie en politieke macht in 134 landen. Vooral op die twee laatste terreinen scoort Nederland zwak en blijft het ver achter bij de Scandinaviërs. (Onderstreping toegevoegd.) Dat schrijft Trouw. We staan overigens nog twee plaatsen boven de Verenigde Staten, waar ze zo prat gaan op gelijke kansen voor iedereen.

In de grafiek hieronder zie je een vergelijking tussen IJsland (nummer 1), Nederland, de USA en Yemen, de laatste. (1,000 is volledige gelijkheid, 0,0000 is volledige ongelijkheid. (Voor alle duidelijkheid: de gezondheidszorg in Yemen staat niet op gelijke voet met die andere landen, de grafiek geeft de kans op gezondheid tussen mannen en vrouwen, die overal - binnen dat land - vrijwel gelijk is.) De vier Scandinavische landen IJsland, Finland, Zweden en Noorwegen staan tot nu toe steeds bovenaan, maar verwisselen onderling wel eens van plaats.Zelfs in IJsland is de volledige gelijkheid tussen man en vrouw dus nog niet bereikt. Op het gebied van politieke macht voor vrouwen scoren wij een stuk slechter, maar nog altijd iets beter dan de USA.

Wat ik maar zeggen wil: sinds de Bataven hier arriveerden zijn we er nog niet in geslaagd vrouwen dezelfde mogelijkheden te bieden als mannen. Waarom verwachten wij dan dat allochtonen in een paar jaar slagen in een nog iets gecompliceerdere taak: volledige integratie?
x