donderdag 30 september 2010

Congres

Aanstaande zaterdag zullen zo'n drieduizend CDA'ers naar Arnhem afreizen, waar ze gaan discussiëren over het regeer- en gedoogakkoord, maar vooral natuurlijk over de vraag of er wel of niet met de PVV samengewerkt moet worden. Afgelopen dinsdag was Henk Hagoort te gast bij 'Pauw & Witteman'. Hij kwam praten over de publieke omroep - daar is hij chef van - maar tussen de bedrijven door vertelde hij dat hij ook naar het congres ging en tegen zou stemmen.

Inhoudelijk komen de akkoorden niet of nauwelijks op het congres aan de orde. De inhoud wordt immers pas vandaag bekend. Als alles mee zit verschijnt de complete tekst misschien nog op een of andere website, maar veel tijd voor grondige bestudering zal er niet zijn. De congresgangers zullen het dus moeten doen met wat ze er via de media van vernemen en wat Maxime Verhagen er nog over vertelt.

Ik vermoed dat het merendeel van de congresgangers net als Hagoort nu al weet of ze voor of tegen zullen stemmen. De in feite simpele vraag - wel of niet samenwerken met de PVV - is immers al wekenlang uitgebreid aan de orde. Ik kan me haast niet voorstellen dat er tijdens het congres nog iets gezegd wordt dat veel mensen van mening zal doen veranderen. De hele besluitvorming zou in principe schriftelijk of via e-mail kunnen worden afgedaan.

Na 15 uur vergaderen is de CDA-fractie er inmiddels uitgekomen: De overgrote meerderheid van de fractie is positief over het onderhandelingsresultaat, schrijft de Volkskrant.

Ik waag me hier nog wel eens aan een prognose, dus waarom zou ik dat nu niet doen? Ik verwacht veel gejeremieer, veel geknars van tanden, veel diep in de ziel kijken. Als alles mee zit worden er nog nieren geproefd. Een aantal 'prominenten' zal opnieuw roepen dat ze tegen zijn. Maar de meerderheid van het congres zal vóór stemmen. Het zal nog een tamelijk ruime meerderheid zijn ook. Ik houd het op minimaal 75%. Na het besluit begeeft het verzamelde journaille zich spoorslags naar beide dissidenten: wat gaat u nu doen? Zij zullen het besluit van het congres respecteren en voorlopig met de fractie meestemmen.

Het zou een bijkomend aardigheidje zijn als Mark Rutte volgende week vrijdag met Onze Hare Majesteit en zijn medebewindslieden op het bordes zou staan. Dan is Jan Peter precies 3000 dagen minister-president geweest.
x