woensdag 5 oktober 2016

WELSTAND

Op zich is het natuurlijk niet zo gek dat de gemeente ervoor zorgt dat alles wat er gebouwd wordt en wat daar aan vastgemaakt wordt er een beetje aardig uitziet. Gemeentes hebben daarom welstandscommissies (vroeger: schoonheidscommissies) die het gemeentebestuur adviseren. Toch zie je af en toe gebouwen waarvan je je afvraagt: hoe hebben ze dat ooit kunnen goedkeuren? Het zogenaamde 'Maupoleum' in Amsterdam was daarvan ooit een treffend voorbeeld, dat zeer terecht uiteindelijk is afgebroken.

In de Haarlemmerbuurt, in Amsterdam, maakten veel middenstanders, met name horeca-uitbaters, tijdens de recente zonnige, warme dagen gebruik van zonneschermen, zodat klanten ook buiten in de schaduw konden zitten. Bestuurders of ambtenaren/handhavers van Stadsdeel Centrum vonden dat om een of andere reden geen gezicht (paste dus niet bij de 'Welstand') en vonden dus dat die zonweringen moesten verdwijnen.

Nu moet zelfs de gemeenteraad zich met deze zaak bezighouden. Ik ben twintig jaar ambtenaar geweest. Ik heb (dus)  niets tegen overheden en ambtenaren, maar hoe bureaucratisch moet je zijn om je druk te maken over zonweringen die 'het gezicht' van een straat of buurt (zouden kunnen) bederven?