dinsdag 27 maart 2012

Werven

In een bekend verhaal uit het Nieuwe Testament maakt Jezus zich kwaad op de geldwisselaars in de tempel in Jeruzalem. Hij gooit ze eruit onder het motto: "Maak het huis mijns Vaders niet tot een huis van koophandel." De Spaanse bisschoppen, begrijp ik uit een artikel in Trouw, maken van de kerk een arbeidsbureau: 'Ik bied je geen fantastisch salaris, maar ik bied je een vaste baan.' Met een online campagne speelt de Spaanse rooms-katholieke kerk sinds deze maand in op de grote werkloosheid in het land. 'Er wacht je eeuwige welvaart', beloven geestelijken in een YouTube-filmpje.

De kerk had ook nog kunnen wijzen op de mooie carrièrekansen. Je zou het kunnen brengen tot bisschop van Rome, maar ook aartsbisschop ergens in Spanje is een niet-onaardige positie. Maar wat moet je hier nou mee als doordeweekse Spaanse rooms-katholiek? Je bent werkeloos en zit de hele dag thuis, waar je vrouw niet zo goed tegen kan. Je kinderen hebben ook geen baan en zitten ook thuis. Dat moet wel tot spanningen leiden. Daar kun je wel enige troost en bijstand bij gebruiken. Van oudsher ging je dan naar meneer pastoor. Die zag het immers als zijn roeping de treurenden te troosten. Die kon ze vertellen dat al die ellende maar tijdelijk was. Uiteindelijk zou er een eeuwigheid van geluk aanbreken.

Nou, vergeet die roeping maar. Meneer pastoor was het ook zat een hele dag tegen een stel chagrijnige ouders aan te kijken. Zijn vriendinnetje zag het ook niet meer zitten. Een maandsalaris van 700 á 800 euro is dan wel geen vetpot, maar het is meer dan een uitkering, als je die al krijgt. Dan neem je dat celibaat op de koop toe. Hoewel, als je toch al niet op grond van een principe of een ideaal voor die baan koos, dan neem je het voor de rest ook niet zo nauw. Wellicht is er een werkloze vrouw te vinden die 'huishoudster' wil worden. De campagne van de Spaanse kerk is nu wel erg eenzijdig op werkloze mannen gericht. Ik zou er nog een YouTube-filmpje tegenaan gooien.
x