zondag 3 april 2011

Klokkenluider

Van klokken luiden word je niet populair. Een docent aan een onderwijsinstelling weigerde in 2007 mee te werken aan het vervalsen van data op lesbriefjes voor subsidiedoeleinden. De school wilde extra geld ophalen door reguliere lessen als speciale projecten te declareren bij het Europees Sociaal Fonds. Dat schrijft de Volkskrant. Hij stapte naar justitie en kreeg van alle kanten gelijk: de forensische tak van accountants­bureau ­Deloitte, het Europees antifraude­bureau en het Openbaar Ministerie hebben bevestigd dat de school subsidiefraude heeft gepleegd.

De onderwijsinstelling, het ROC Rijn IJssel, was niet blij. Ze bleef de docent achtervolgen met verdachtmakingen, gedwongen overplaatsingen, pesterijen en juridische procedures. De docent had daar genoeg van en liet zijn arbeidscontract ontbinden. Maar het ROC was volhardend en heeft sindsdien bezwaar, beroep én hoger beroep aangetekend tegen het toekennen van WW en bijbehorende toeslagen aan die docent.

In bestuur en directie van dat ROC zitten 'nette' mensen. De docenten die wel wilden meewerken aan de fraude zijn ook 'nette' mensen, die zich zorgen maken over de criminaliteit in Nederland. Daar moeten 'ze' iets en meer aan doen. Rijn IJssel moest 2 miljoen euro terugbetalen aan het ministerie van Onderwijs. Ook haalde het departement een streep door 1,2 miljoen euro aan nog uit te keren subsidies. Maar wat gebeurt er nou met die schoffies die als 'nette' mensen het ROC beheren en besturen en er les geven?
x